Datagedreven

Om onze toezichtdoelen te bereiken, hebben we drie AFM-brede prioriteiten: proactief, datagedreven en invloedrijk. Hieronder leest u over onze datagedreven toezichtaanpak.

De AFM tilt het toezicht met behulp van data naar een hoger niveau zodat risico-identificatie, prioritering en interventie zo effectief en onderbouwd mogelijk plaatsvindt. De financiële sector digitaliseert, produceert en beschikt over een grote hoeveelheid data. Deze data bieden voor de toezichthouder nieuwe inzichten in de markt en bieden de mogelijkheid op een nieuwe en effectievere manier toezicht te houden. Met behulp van data kan de AFM grotere delen van de markt monitoren en granulair inzicht krijgen in spelers die actief zijn, producten die verkocht worden en klanten die worden bediend

Om het datagedreven toezicht te versterken volgt de AFM het volwassenheidsmodel en de roadmap datagedreven toezicht. Dat wil zeggen dat datagedreven toezicht steeds verder de kern van het toezichtproces wordt.

Datagedreven toezicht begint met het structureel opbouwen en versterken van onze datapositie om op constante en schaalbare wijze de markt te monitoren en signalen van problemen in de markt te detecteren. Toezichttaken kunnen worden geprioriteerd door risico’s kwantitatief te onderbouwen en vervolgens de beschikbare middelen in te zetten waar de maatschappelijke impact het grootst is. Tot slot kan een betere datapositie worden ingezet voor betere bewijsvoering voor misstanden en om verantwoording over de effectiviteit van de AFM te kunnen leveren.

Het datagedreven toezicht zal in sterkere mate op basis van vragen uit het directe toezicht plaatsvinden, zodat het steeds meer onderdeel van het hart van het toezichtproces wordt.

Sterke datapositie opbouwen

De AFM bouwt een structureel sterke datapositie op. De AFM digitaliseert en harmoniseert de informatie die de AFM ontvangt. De AFM bepaalt welke data noodzakelijk zijn voor het toezicht en is helder naar de markt over welke data dient te worden aangeleverd en op welke wijze dat dient te gebeuren. Het aanleveren van data door instellingen is van groot belang voor de AFM en de AFM houdt hier dan ook toezicht op. De data wordt gestructureerd bewaard en is toegankelijk om in te zetten voor toezichtdoeleinden.

Met data prioriteren

Data ondersteunen het prioriteringsproces van de AFM. Op basis van data en geautomatiseerde signaleringstools kan de AFM patronen en risico’s in de markt en bij instellingen beter herkennen. Dit helpt onder andere bij de prioritering en onderbouwing van toezichtrisico’s.

Om risico’s vanuit de data te signaleren is een up-to-date toezichtmethodologie noodzakelijk. In deze methodologie staat omschreven wat de AFM de belangrijkste risico’s vindt, hoe deze worden gemeten en wat grenswaarden zijn die moeten worden gesignaleerd bij toezichthouders. De AFM zal de komende jaren haar toezichtmethodologie aanpassen zodat deze meer aansluit op een datagedreven toezichtaanpak.

Met data betere bewijsvoering

Data worden ingezet voor betere bewijsvoering van onderzoek en voor verantwoording van de effectiviteit van de AFM. Data worden ingezet om onderzoeken van de AFM te ondersteunen, bewijsvoering te onderbouwen en de effectiviteit van het werk van de AFM te kunnen verantwoorden.

De AFM doet onderzoek op basis van robuuste onderzoeksmethodieken die het gebruik van data centraal stellen. De AFM gaat hypothesegedreven te werk en vraagt ontbrekende data op om risico’s nader te onderbouwen. Data liggen ook ten grondslag aan effectmeting van de activiteiten van de AFM, waarmee de activiteiten van de AFM worden verantwoord.

Deel deze pagina

Printversie?