Drie AFM-brede prioriteiten

Om de toezichtdoelen in 2022 te bereiken, werkt de AFM met drie prioriteiten die van toepassing zijn op alle toezichtgebieden. Voor alle afdelingen geldt dat digitalisering, internationalisering en versnippering in de markt grote impact zullen hebben.

De voortschrijdende digitalisering van de sector biedt kansen om met behulp van data beter zicht te krijgen op de markt en toezichtprocessen efficiënter te maken. De internationalisering van de sector maakt internationale amenwerking noodzakelijk om het uitbreidende en veranderlijke speelveld effectief te beïnvloeden.

Om de toezichtdoelen te kunnen bereiken, werkt de AFM met de volgende drie prioriteiten:

  1. een proactieve toezichtaanpak,
  2. een datagedreven toezicht en
  3. een invloedrijke rol in zowel het nationale als het internationale speelveld.

Proactief

Problemen bij financiële instellingen worden het meest effectief aangepakt door ze te voorkomen. De AFM onderzoekt continu nieuwe risico’s en kijkt naar de grondoorzaken van potentiële problemen om proactief te kunnen optreden.

Datagedreven

In een sector en samenleving die in snel tempo digitaliseren, is voor de AFM een datagedreven werkwijze een belangrijke voorwaarde voor een proactieve toezichtaanpak. De groeiende hoeveelheid beschikbare data stelt de AFM in staat om meer risico’s te zien, fijnmaziger naar de markt te kijken en interventies nog beter te onderbouwen. Hiervoor is het nodig dat de AFM de datakwaliteit borgt en haar vaardigheden op het gebied van data-analyse sterk vergroot. Ook de ICT-infrastructuur moet een sterke verdere ontwikkeling doormaken.

Invloedrijk

De AFM is reeds een belangrijke adviseur in de nationale beleidsdiscussies op essentiële toezichtonderwerpen, zoals de voorgenomen herziening van het pensioenstelsel en de discussie over de toekomst van de accountantssector. Dankzij internationaal verweven markten zijn instellingen van buiten Nederland op onze markt actief en kunnen Nederlandse consumenten diensten afnemen van buitenlandse instellingen. Ook door brexit komen nieuwe partijen onder toezicht van de AFM. Internationale samenwerking wordt daarom belangrijker om de toezichtdoelen te bereiken. De AFM stelt zich ten doel om haar internationale positie te versterken en voert haar inspanning op dat gebied op.

Deel deze pagina