Professionele organisatie

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing en professionalisering van ons toezicht. Die lijn zetten we de komende jaren door.

Dit doen we onder andere door het beïnvloeden de hele keten. We staan hiervoor in nauw contact met onder toezicht staande instellingen, politiek, consumentenvertegenwoordigers en andere belangenorganisaties en partijen. Een goede dialoog met de sector is een noodzakelijke voorwaarde om problemen in de markt tijdig te zien (proactief) en effectief te kunnen aanpakken (invloedrijk).

Daarnaast is in de interactie met instellingen en andere stakeholders zorgvuldige uitwisseling van gegevens en procesmatige voorspelbaarheid van onze processen van essentieel belang. Denk aan doorlooptijden in juridische trajecten, coördinatie van lopende trajecten bij instellingen en consistente standpuntbepaling.

Ook verhelderen we de checks and balances die toezichthouders in acht moeten nemen bij het uitoefenen van hun vak, waardoor we de voorspelbaarheid en effectiviteit van onze processen vergroten.

En verder evalueren we ons eigen werk geregeld en werken we hiervoor samen met anderen, zoals bijvoorbeeld toezichthouders. Uitkomsten hiervan vormen voor ons de basis van continue verbetering van de (toezicht)processen. Al deze factoren dragen eraan bij dat we de strategie 2020-2022 succesvol kunnen uitvoeren.

Een goede dialoog met de sector is een noodzakelijke voorwaarde.

Deel deze pagina

Printversie?