Toezichtaanpak en -filosofie

De AFM wordt in de dagelijkse toezichtpraktijk geconfronteerd met verschillende dilemma’s, zoals ‘Hoe geven we invulling aan de verwachtingen die de maatschappij van ons heeft?’ en ‘Houden we vooral reactief of preventief toezicht?’ Daarnaast is ons speelveld complex: er zijn veel verschillende belangen en interpretaties, en een sector die steeds verandert. Hierin moeten we laten zien dat we zorgvuldig én doortastend zijn en dat we autonoom én verbindend zijn. In onze toezichtaanpak en -filosofie leggen wij uit hoe wij werken en hoe wij keuzes maken.

Om goed toezicht te houden heeft de AFM een toezichtaanpak en een toezichtfilosofie ontwikkeld. De toezichtaanpak biedt handvatten voor de toezichthouder in de dagelijkse praktijk, en is ook bedoeld om aan de buitenwereld uit te leggen over hoe de AFM toezicht houdt.

De AFM houdt toezicht op duizenden financiële ondernemingen en op een breed scala aan producten en markten en moet dus keuzes maken en prioriteiten stellen om haar capaciteit effectief in te zetten. We bepalen onze prioriteiten door voortdurend te analyseren welke problemen in de markt de meeste risico's met zich meebrengen. In onze toezichtaanpak staat beschreven hoe deze risicogestuurde en probleemgerichte aanpak werkt. Daarnaast beschrijft het hoe het toezicht van de AFM is georganiseerd en over welke formele en informele toezichtinstrumenten de AFM beschikt.

De toezichtfilosofie biedt uitgangspunten die ons richting geven bij belangrijke dilemma’s die we in ons dagelijkse werk ondervinden. Deze uitgangspunten vormen daarmee een gemeenschappelijke basis voor de uitvoering van ons toezicht. In de toezichtfilosofie worden vijf principes van goed toezicht beschreven:

  1. We stellen risico’s centraal en verhogen het niveau van de sector.
  2. We fungeren als toetssteen voor de sector die zelf verantwoordelijk is.
  3. We hanteren een langetermijnhorizon.
  4. We zoeken naar duurzame en marktbrede oplossingen.
  5. We betrekken meerdere perspectieven in ons oordeel.

Deel deze pagina

Printversie?