Agenda 2020

Toezicht op
accountancy

Hogere kwaliteit van controles en bijdragen aan effectieve prikkels voor accountants(organisaties)

Wereldwijd, en daarmee ook in Nederland is er in de accountancysector sprake van een continue uitdaging om hoge kwaliteit van wettelijke controles duurzaam te borgen. Het toezicht van de AFM blijft daarom gericht op het duurzaam verhogen van kwaliteit. Om te bevorderen dat de sector een duurzame kwaliteitsslag realiseert blijft de AFM onderzoek doen naar de kwaliteit van wettelijke controles en de realisatie van de kwaliteitsgerichte cultuur.

Om het doel de komende jaren te kunnen bereiken, stelt de AFM de hiernavolgende toezichtprioriteiten met bijbehorende activiteiten. Ook zijn de activiteiten genoemd in het kader van het toezicht op financiële verslaggeving.

Toezichtprioriteit

Onderzoek naar de kwaliteitsslag van OOB-accountants-­organisaties


Toezichtprioriteit

Audit­commissies versterken in hun rol


Toezichtprioriteit

Invloedrijk in (inter)nationale discussies


Toezichtprioriteit

Verbeteren van geïntegreerde verslaggeving en ontwikkeling van datagedreven toezicht

Toezichtprioriteit

Overige toezichtprio­ritei­ten accountancy


Auditcommissies kunnen direct invloed hebben op kwaliteit

Linda Hobbelt over verkennend onderzoek naar toezicht op auditcommissies. In 2020 gaan we de banden aanhalen.

Automatisch fouten opsporen in jaarrekeningen

Jerry Wouterson over hoe fraude bij beursgenoteerde bedrijven sneller aan het licht komt dankzij signaleringstools.

Deel deze pagina

Printversie?