#accountancy #proactief #blog

Auditcommissies kunnen direct invloed hebben op kwaliteit

AFM'er Linda Hobbelt over verkennend onderzoek naar toezicht op auditcommissies. In 2020 gaan we de banden aanhalen.

#accountancy #proactief #blog

Auditcommissies kunnen direct invloed hebben op kwaliteit

AFM'er Linda Hobbelt over verkennend onderzoek naar toezicht op auditcommissies. In 2020 gaan we de banden aanhalen.


'Auditcommissies kunnen met hun invloed echt een verschil maken, daarvan zijn we overtuigd.'

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel in de keten van partijen die voor goede verslaggeving en wettelijke controles moeten zorgen. Zij geven de Raad van Commissarissen advies over de voordracht van de externe accountant en monitoren de wettelijke controle van de jaarrekening door de accountantsorganisatie. We willen graag weten hoe de auditcommissies hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

Auditcommissies kunnen een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles en jaarverslaggeving. Die verbetering is uiteraard ook onze wens. Daarom willen we auditcommissies meer betrekken in ons toezicht. Er is al een begin gemaakt om structureler de dialoog met elkaar aan te gaan. In 2019 hebben we een seminar georganiseerd en het bleek heel waardevol om samen over de jaarverslaggeving, ontwikkelingen in de accountancy en rol van de auditcommissie daarin te praten. Maar we kunnen nog veel meer leren over hoe zij hun rol invullen en daarom willen we in 2020 het contact intensiveren.

Verkennend onderzoek

We zijn heel nieuwsgierig hoe de auditcommissies hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de kwaliteit van verslaggeving. Daar hopen we achter te komen door een nader verkennend onderzoek uit te voeren, maar ook door bijvoorbeeld rondetafels te organiseren. Hoe verloopt de selectie en voordracht van de accountant? Hoe vormt de opgedane ervaring vanuit het ene jaar de basis voor het monitoren van de kwaliteit van de verslaggeving en de wettelijke controle in het volgende jaar? De hamvraag is uiteindelijk of de auditcommissies hun rol voldoende kritisch en onafhankelijk vervullen. Daar doen we dit jaar verkennend onderzoek naar.

Stimulerende en motiverende factor

Auditcommissies kunnen met hun invloed echt een verschil maken, daarvan zijn we overtuigd. We willen nu vooral inzicht krijgen in hoe zij hun rol pakken. En wat kunnen wij met deze opdrachtgevers van de accountant? Door openheid te creëren en het gezamenlijke doel – een relevante en goede jaarverslaggeving – te benadrukken, kunnen wij daar wellicht een stimulerende en motiverende factor in zijn.

Ander perspectief

Daarnaast bieden auditcommissies ons ook weer een ander perspectief om de kwaliteit van de accountantscontrole en daarmee de jaarverslaggeving te verbeteren. Zij hebben een scherp beeld van de sector en wonen vergaderingen bij waar wij logischerwijs nooit voor worden uitgenodigd. Daarnaast is het ook inspirerend om van gedachten te kunnen wisselen met mensen die invloedrijk zijn in de relatie met de accountant. Uiteindelijk is het belangrijk om in een situatie te komen waarinwe elkaar versterken in onze rollen. Dat is een langetermijnproces dat in 2020 hopelijk in een stroomversnelling komt.

Naam

Linda Hobbelt

Functie

Manager Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving

Taken

Ik ben verantwoordelijk voor geschiktheidstoetsingen en toezicht op signalen en incidenten bij accountantsorganisaties.

Automatisch fouten opsporen in jaarrekeningen

Jerry Wouterson over hoe fouten in jaarrekeningen bij beursgenoteerde bedrijven sneller aan het licht komen dankzij signaleringstools.

Zijn ondernemingen voldoende in control bij uitbesteding?

Paul van der Linden over het belang van een goede beheersing van uitbestedingsrisico's.

Deel deze pagina