#assetmanagement #proactief #blog

Beleggen in Apple of in de plaatselijke supermarkt?

AFM'er Jane Simons over onderzoek naar bewaarders. Zij dragen eraan bij dat u kunt vertrouwen in uw belegging.

#assetmanagement #proactief #blog

Beleggen in Apple of in de plaatselijke supermarkt?

AFM'er Jane Simons over onderzoek naar bewaarders. Zij dragen eraan bij dat u kunt vertrouwen in uw belegging.


'Het is natuurlijk van belang dat beleggers beheerders van fondsen kunnen vertrouwen. Het toezicht van de AFM draagt daaraan bij, maar een belangrijke rol is hierbij ook weggelegd voor bewaarders'

Stel, u besluit te beleggen. Hoe kunt u ervan uitgaan dat fondsen ook echt de activa bezitten die ze beweren te bezitten? Dus, is het beleggingsfonds daadwerkelijk eigenaar van een aandeel Apple, die supermarkt in Hilversum of die bedrijfslening verstrekt aan dat niet-beursgenoteerde bedrijf? Dit is een van de vele taken van een ‘bewaarder’. Zij vervullen een wezenlijke rol en daarom willen we de rol van bewaarders prominenter integreren in ons toezicht.

U kunt beleggen in verschillende type fondsen. Denk aan fondsen die beleggen in aandelen en staatsobligaties, maar ook private equity vastgoed of bedrijfsleningen aan het MKB. Het is natuurlijk van belang dat beleggers beheerders van fondsen kunnen vertrouwen. Het toezicht van de AFM draagt daaraan bij, maar een belangrijke rol is hierbij ook weggelegd voor bewaarders. Hiervan zijn er op dit moment dertien in Nederland.

Rol van bewaarders

Een bewaarder neemt de activa van een beleggingsfonds in bewaring en heeft daarnaast toezichttaken die zien op de activiteiten van een beheerder. Zo controleert hij bijvoorbeeld of een beheerder geen ongeoorloofde betalingen verricht en dat een beheerder zich aan beleggingsbeperkingen houdt. Iedere beheerder van een in Nederland gevestigde beleggingsfonds is verplicht om een in Nederland actieve bewaarder aan te stellen.

Onderzoek

Bewaarders staan dicht op beheerders en haar fondsen. Ze leggen de bij de beheerder geconstateerde onregelmatigheden vast en zien er op toe dat die worden opgelost. Dit was voor ons reden om beter te willen begrijpen hoe bewaarders praktische invulling geven aan hun taken. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar hun strategie, de invulling van hun bedrijfsvoering en toezichttaken en hun toezichtfilosofie. Hierdoor hebben we een goed inzicht gekregen in hoe ze hun toezichtfunctie in de praktijk invullen. Ook weten we nu meer over de soorten onregelmatigheden bij beheerders en de invulling van hun samenwerking met beheerders. Het is ons daarbij duidelijk geworden dat bewaarders hun taken op professionele wijze uitvoeren, en dat ze dat op verschillende manieren doen. Wat ook naar voren kwam is dat beheerders verschillen in de mate van zorgvuldigheid. Zo zit er een verschil in het aantal materiële onregelmatigheden die bij beheerders worden geconstateerd. Deze inzichten kunnen ons helpen bij het bepalen van de focus in ons toezicht.

Wat gaat de AFM doen?

Het resultaat van ons onderzoek is dat we de rol van bewaarders prominenter opnemen in ons toezicht. Dat gaan we op twee manieren doen. Allereerst door periodieke informatieverzoeken bij bewaarders op te vragen. Hierdoor zijn we o.a. beter op de hoogte van onregelmatigheden bij beheerders. Ten tweede gaan we door met de bedrijfsbezoeken aan bewaarders. Zo kunnen we in ons doorlopend toezicht de invulling van hun taken monitoren.

Uw belegging

Samen zorgt dat ervoor dat de AFM efficiënter en effectiever toezicht kan houden. Zo dragen we bij aan een robuuste en betrouwbare keten van vermogensbeheer. Hierdoor wordt het risico dat het beleggingsfonds de belegging in Apple, een supermarkt of uitgegeven bedrijfslening toch niet bezit, geminimaliseerd.

Naam

Jane Simons

Functie

Toezichthouder

Taken

Met mijn team doe ik onderzoek binnen de vermogensbeheersector. Dankzij ons onderzoek kunnen we onze toezichtstrategieën verbeteren en efficiënter toezicht houden

Zijn ondernemingen voldoende in control bij uitbesteding?

Paul van der Linden over het belang van een goede beheersing van uitbestedingsrisico's.

Automatisch fouten opsporen in jaarrekeningen

Jerry Wouterson over hoe fouten in jaarrekeningen bij beursgenoteerde bedrijven sneller aan het licht komen dankzij signaleringstools.

Deel deze pagina