#assetmanagement #proactief #blog

Zijn ondernemingen voldoende in control bij uitbesteding?

AFM'er Paul van der Linden over het belang van een goede beheersing van uitbestedingsrisico's

#assetmanagement #proactief #blog

Zijn ondernemingen voldoende in control bij uitbesteding?

AFM'er Paul van der Linden over het belang van een goede beheersing van uitbestedingsrisico's


'Je kunt je afvragen in hoeverre een onderneming die zeer veel uitbesteedt - en daarmee in grote mate afhankelijk is van derden - nog wel in control is.'

Vermogensbeheerders besteden steeds meer activiteiten uit. Dat kan veel voordelen bieden, zoals grotere efficiency, betere dienstverlening en lagere kosten. Het brengt echter ook risico’s met zich mee. We vinden het belangrijk dat ondernemingen die uitbestedingsrisico’s beheersen.

Bijna negen op de tien vermogensbeheerders besteedt een of meer werkzaamheden uit. Dat kan de financiële administratie zijn, maar ook compliance, risicomanagement of portefeuillebeheer. Veel ondernemingen denken dat de hoeveelheid activiteiten die zij uitbesteden misschien nog wel toeneemt. Sommige ondernemingen zagen de afgelopen jaren zelfs een verdubbeling van hun uitbestedingsbudget. Dat vormde voor ons de aanleiding om eens goed naar die ontwikkeling te kijken.

Bewust zijn van risico’s cruciaal

Uitbesteding kan ondernemingen enorm helpen. Maar het is wel cruciaal dat zij zich bewust zijn van de risico’s en deze goed beheersen. Zo kun je je afvragen in hoeverre een onderneming die zeer veel uitbesteedt – en daarmee in grote mate afhankelijk is van derden – nog wel in control is. Wat gebeurt er als dienstverleners niet kunnen leveren? Dekken getroffen beheersmaatregelen dat risico afdoende af? En, in bredere zin: wordt voldaan aan alle wettelijke regels over uitbesteding?

Opmerkelijke onderzoeksresultaten

Wij deden in 2018 en 2019 onderzoek bij bijna driehonderd financiële ondernemingen. Zo kregen we inzicht in de mate waarin zij werkzaamheden uitbesteden en of zij daarbij bepaalde beheersmaatregelen treffen. De uitkomsten zijn opvallend. Zo heeft 33% van de ondernemingen geen volledig dekkend uitbestedingsbeleid geformuleerd, evalueert 46% niet alle geleverde diensten en zegt 65% continuïteitsproblemen te krijgen als uitbestede diensten wegvallen. Toch geeft 100% van de ondernemingen aan tevreden te zijn over de dienstverlening van derde partijen. Dat is opmerkelijk.

Zélf verantwoordelijk

Ondernemingen die activiteiten uitbesteden, blijven wel zélf verantwoordelijk voor die activiteiten. Wij verwachten daarom dat zij doorlopend controle houden over uitbestede werkzaamheden én voldoen aan alle wettelijke uitbestedingsregels. Doen zij dat niet, dan komt de beheersing van hun bedrijfsvoering mogelijk in het gedrang. Zij lopen dan bovendien het gevaar dat zij niet voldoen aan hun vergunningsplicht. En in het ergste geval loopt zelfs hun eigen voortbestaan gevaar.

Handvatten gedeeld

Wij hebben ondernemingen geïnformeerd over de uitkomsten van ons onderzoek. Daarbij wezen wij hen ook op hun verantwoordelijkheden én deelden wij handvatten waarmee zij hun risicobeheersing kunnen verbeteren. Dat betreft bijvoorbeeld het beoordelen van de potentiële impact van risico’s, maar ook het voortdurend monitoren van een dienstverlener.

Samen werken aan bestendige sector

In ons doorlopend toezicht nemen we de beheersing van uitbestedingsrisico’s nadrukkelijk mee. Gelukkig merken we dat de sector onze gesignaleerde aandachtspunten herkent en serieus neemt. Zo organiseerden we met belangenvereniging Dufas een rondetafelgesprek met een aantal marktpartijen over uitbesteding. En ook op andere manieren trekken we op met belangenorganisaties. Daarbij hebben we samen één doel: een bestendige en betrouwbare keten van vermogensbeheer.

Naam

Paul van der Linden

Functie

Manager Asset Management

Taken

Onderzoekt en analyseert met zijn team sectorbrede trends en ontwikkelingen die het Nederlandse ecosysteem van vermogensbeheer raken. Zij vertalen relevante ontwikkelingen naar proactieve toezichtstrategieën en maken daarbij veelvuldig gebruik van datagedreven inzichten en instrumenten. Zo dragen zij bij aan de versteviging van de keten van vermogensbeheer en een stabielere financiële sector.

Beleggen in Apple of in de plaatselijke supermarkt?

Jane Simons over onderzoek naar bewaarders. Zij dragen eraan bij dat u kunt vertrouwen in uw belegging.

De aflossingsvrije hypotheek onder de loep

Zdenka van Schaik over ons onderzoek naar aflossingsvrije hyptoheken. Het is belangrijk dat consumenten nu in actie komen.

Deel deze pagina