#financiëledienstverlening #proactief #invloedrijk #blog

Toezicht op innovatie

AFM'er René Geerling over hoe de AFM toezicht houdt op innovatie. Bijvoorbeeld met de InnovationHub. Heb je vernieuwende ideeën? Meld ze!

#financiëledienstverlening #proactief #invloedrijk #blog

Toezicht op innovatie

AFM'er René Geerling over hoe de AFM toezicht houdt op innovatie. Bijvoorbeeld met de InnovationHub. Heb je vernieuwende ideeën? Meld ze!


'Wet- en regelgeving staat partijen uiteindelijk niet in de weg om te innoveren, maar een tijdig gesprek kan veel onduidelijkheid wegnemen.'

Als ik één rode draad moet noemen in ons toezicht op financiële dienstverlening, is het innovatie. Innovaties die plaatsvinden in de financiële sector, maar zeker ook in ons toezicht. De wereld wordt voor consumenten steeds digitaler; denk aan verzekeraars die rijgedrag meten of hypotheekadvies dat door een algoritme wordt gegeven. Ons toezicht groeit daarin mee.

Innovatie maakt ons werk veelzijdig, maar ook complex. Ontwikkelingen in de financiële sector gaan immers altijd sneller dan ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Een wetgevingsproces kan jaren duren, maar kunstmatige intelligentie kan in een paar maanden wijdverbreid zijn. Hoe houd je daar als AFM (toe)zicht op?

In gesprek over innovatie

Snelle innovaties vereisen een wendbare toezichthouder. In 2016 heeft de AFM daarom samen met DNB de InnovationHub opgericht. Dit is een centraal loket waar marktpartijen terechtkunnen met toezichtvragen over innovatieve financiële producten en diensten. Per jaar spreek ik zo’n 20 tot 30 partijen die in een vroegtijdig stadium met ons in gesprek willen gaan. Mijn ervaring leert dat wet- en regelgeving partijen uiteindelijk niet in de weg staat om te innoveren, maar dat een tijdig gesprek veel onduidelijkheid kan wegnemen. Voor mij is innovatie in toezicht ook het proactief aangaan van gesprekken met (innovatieve) marktpartijen.

Proactieve duidelijkheid

Toezicht op innovatie komt in vele vormen. Wat betekent het meten van levensstijl bij een verzekering bijvoorbeeld voor de solidariteit? Een ander voorbeeld is roboadvies, waarbij een financieel advies volledig geautomatiseerd wordt gegeven. Zo’n advies moet voldoen aan dezelfde wettelijke eisen als een advies van een fysieke adviseur. Maar die wet is geschreven in een tijd dat roboadvies nog niet bestond en dat kan de interpretatie uitdagend maken. Dankzij gesprekken in de InnovationHub, merkten we dat de sector behoefte had aan duidelijkheid over dit onderwerp. Om die reden publiceerden we in 2018 onze Visie op roboadvies, die partijen nu gebruiken bij de doorontwikkeling van roboadvies. Ook collega-toezichthouders uit andere landen passen deze inzichten toe.

Kwetsbaar in een digitale wereld

De AFM zal zich ook in 2020 onverminderd inzetten voor de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties. Een consument is kwetsbaar als financiële producten complex zijn of als hij op het gebied van deskundigheid en weerbaarheid een grote achterstand heeft ten opzichte van een financiële instelling. Zeker in een steeds verder digitaliserende wereld.

Innovatieve ideeën? Meld ze!

We verwelkomen innovaties in het klantbelang. Marktpartijen met innovatieve ideeën die tegen onduidelijkheden in wet- en regelgeving aanlopen, nodig ik van harte uit zich te melden bij de InnovationHub. Wie weet spreken we elkaar in 2020!

Naam

René Geerling

Functie

Projectleider innovatie in retaildienstverlening

Taken

Ik houd met mijn project toezicht op innovatieve financiële dienstverlening, zoals roboadvies, digitalisering en aanvragen in de InnovationHub

De aflossingsvrije hypotheek onder de loep

Zdenka van Schaik over ons onderzoek naar aflossingsvrije hypotheken. Het is belangrijk dat consumenten nu in actie komen.

Structureel beter toezicht valt of staat met data

Mehtap Kiliç over het verbeteren van toezicht op commodity traders.