Agenda 2020

Toezicht op de
financiële dienst­verlening

Bescherming van consumenten in kwetsbare situaties

Financiële producten spelen een belangrijke rol in het leven van consumenten. Deze producten zijn noodzakelijk en bieden kansen; zo kunnen veel consumenten dankzij een hypothecair krediet een huis kopen. Maar financiële producten kennen ook risico’s. Risico’s die vaak niet gemakkelijk zijn te doorzien. Dat maakt zorgvuldige financiële dienstverlening van groot belang. In het bijzonder als de consument in een kwetsbare situatie verkeert.

Daarom is een van de belangrijkste, maatschappelijke doelstellingen van de financiële toezichtwetgeving dat financiële ondernemingen hun cliënten zorgvuldig behandelen. Oftewel: ‘klantbelang centraal’.

Onder meer door technologische innovaties blijven grote veranderingen plaatsvinden in de financiële sector. Enerzijds bieden innovaties kansen, anderzijds kunnen zij ten koste gaan van de klant.

Het belangrijkste doel van de AFM in het toezicht op financiële dienstverlening is de bescherming van consumenten in het bijzonder in kwetsbare situaties. Kwetsbaarheid is hierin een breed begrip: een consument is kwetsbaar bij beperkte middelen of deskundigheid, maar ook als hij ongemerkt (nadelig) wordt beïnvloed in zijn keuzemogelijkheden.

Wij hebben daarbij extra aandacht voor digitale ontwikkelingen in het brede speelveld van de financiële dienstverlening: zoals bij producten op het gebied van kredieten, verzekeringen, beleggingen, betalen en sparen en diensten van aanbieders, zoals banken en verzekeraars, beleggingsondernemingen, gevolmachtigd agenten en tussenpersonen.

Om de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties verder te borgen, zijn de volgende toezichtprioriteiten met bijbehorende activiteiten geformuleerd.

Toezichtprioriteit

Duurzame bijdrage aan producten en diensten met langetermijn­effecten

Toezichtprioriteit

Organisatie financiële ondernemingen

Toezichtprioriteit

Invloedrijke toezichtpositie op financiële dienstverlening

Toezichtprioriteit

Overige toezichtprioriteiten financiële dienstverlening

De aflossingsvrije hypotheek onder de loep

Zdenka van Schaik over ons onderzoek naar aflossingsvrije hyptoheken. Het is belangrijk dat consumenten nu in actie komen.

Toezicht op innovatie

René Geerling over hoe de AFM toezicht houdt op innovatie. Bijvoorbeeld met de InnovationHub.

Deel deze pagina

Printversie?