Agenda 2020

Toezicht op de kapitaalmarkt­en

Een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag

Het is belangrijk dat de kapitaalmarkten eerlijk en efficiënt functioneren. Dat betekent onder meer dat de infrastructuur vraag en aanbod op een transparante manier bij elkaar brengt en dat de beleggers kunnen vertrouwen op eerlijke prijsvorming.

Problemen op de kapitaalmarkt hebben via pensioenen, verzekeringen en beleggingen impact op consumenten. Een langer lopende trend is de toename van automatisering van de handel, wat hogere eisen stelt aan de beheerste en integere bedrijfsvoering van marktpartijen.

Daarnaast komen als gevolg van brexit een aantal zeer grote en mondiale instellingen uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Dit leidt tot een uitbreiding van de Nederlandse kapitaalmarkt en zorgt voor meer handel via in Nederland gevestigde handelsplatformen. Dit vraagt om meer toezicht.

De AFM houdt toezicht op de instellingen die tot de infrastructuur van de kapitaalmarkt behoren: handelsplatformen, uitgevende instellingen, (betaal)afwikkelondernemingen, handelaren voor eigen rekening, benchmarkpartijen, datarapporteringsdienstverleners.

Voorwaarden voor een goed functionerende kapitaalmarkt zijn onder meer een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag. Nieuwe Europese regels die kapitaalmarktinstellingen moeten naleven, zoals in MiFID II, EMIR en BMR, dragen bij aan een goede werking van de kapitaalmarkten.

Om het doel in het kapitaalmarktentoezicht – een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag – de komende jaren te kunnen bereiken, hanteert de AFM de hiernavolgende toezichtprioriteiten met bijbehorende activiteiten.

Toezichtprioriteit

Instellingsgericht en datagedreven kapitaalmarkten­toezicht

Toezichtprioriteit

Betrouwbare informatie voor de markt

Toezichtprioriteit

Internationaal invloedrijk

Toezichtprioriteit

Overige toezicht­prioriteiten kapitaalmarkten

Structureel beter toezicht valt of staat met data

Mehtap Kiliç over het verbeteren van toezicht op commodity traders.

Een stap in de groene richting

Fatiha Rkhaoui over meer transparantie in prospectussen van groene obligaties.

Deel deze pagina

Printversie?