Samenwerken aan duurzaam financieel welzijn in 2020

Het toezicht van de AFM draait om het tijdig zien, begrijpen en aanpakken van belangrijke toezichtproblemen. Trends beïnvloeden ons speelveld en zorgen voor nieuwe kansen en risico’s. De Agenda 2020 duidt de belangrijkste trends in de financiële sector en laat zien op welke belangrijke risico’s we ons komend jaar richten.

De vijf belangrijkste trends zijn digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, geopolitieke ontwikkelingen en de overgang naar een duurzame economie.

Digitalisering van financiële diensten zorgt voor veel gemak. Consumenten beschikken over een complete bank op hun telefoon. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor nieuwe risico’s. Er kan sprake zijn van oneigenlijke digitale beïnvloeding door een aanbieder van financiële producten of diensten. Digitalisering maakt ook verschillende vormen van financiële criminaliteit makkelijker, zoals phishing, beleggingsfraude en witwassen. Ons toezichtdoel is helder: we werken aan het beschermen van consumenten, vooral in die situaties waar zij kwetsbaar zijn.

Een belangrijke macro-economische ontwikkeling is de lage rente. Consumenten en professionals gaan op zoek naar hogere rendementen. Hierbij bestaat de kans dat onverantwoorde financiële risico’s worden genomen. De lage rente maakt het ook aantrekkelijk om te lenen. Hierdoor ligt het gevaar voor overkreditering op de loer.

Brexit zet de verhoudingen op de Europese kapitaalmarkten op scherp. Verschillende marktpartijen, waaronder handelsplatformen, bereiden zich voor op een harde brexit. Amsterdam wordt vaak gekozen als nieuwe vestigingsplaats. De financiële sector zal zich in het post-brexit tijdperk opnieuw moeten zetten.

De AFM maakt zich in deze volatiele omgeving hard voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag. Het is noodzakelijk om intensief met andere nationale en internationale toezichthouders samen te werken om dit doel te bereiken.

De financiële sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame economie. Steeds meer beleggers kijken verder dan de ‘harde’ financiële cijfers en hebben behoefte aan informatie over bijvoorbeeld de toekomstbestendigheid van de strategie, het verdienmodel en de (milieu)prestaties van ondernemingen. Het is aan de ondernemingen om in jaarverslagen duidelijk aan te geven hoe duurzaamheid geïmplementeerd is in de besluitvormingsprocessen, het beleid en de investeringen. De AFM kan sturen op transparantie en vergelijkbaarheid.

In deze Agenda 2020 licht de AFM ook de vernieuwde strategie toe. De missie van de AFM is, op basis van de genoemde vijf trends, vertaald naar tastbare toezichtdoelen voor de financiële markt. We gaan door met het meer datagedreven maken van ons toezichtproces en het ontwikkelen van de kennis en competenties van onze medewerkers. We willen een toonaangevende toezichthouder zijn, en daar hebben we medewerkers en technologie voor nodig.

Het toezicht van de AFM levert een belangrijke bijdrage aan duurzaam financieel welzijn. Maar ook als er goed toezicht is, gaan er soms zaken mis op financiële markten. Marktpartijen en consumenten hebben een belangrijke eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van problemen. De AFM werkt in 2020 graag samen met belanghebbenden aan duurzaam financieel welzijn.

Hanzo van Beusekom

waarnemend bestuursvoorzitter AFM

Deel deze pagina

Printversie?