Assetmanagement

‘Het is belangrijk dat een toezichthouder het geluid uit de sector hoort’

Iris van de Looij (DUFAS) over de relatie met de AFM en het belangrijkste agendapunt van DUFAS

Assetmanagement

‘Het is belangrijk dat een toezichthouder het geluid uit de sector hoort’

Iris van de Looij (DUFAS) over de relatie met de AFM en het belangrijkste agendapunt van DUFAS

Als algemeen directeur van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) heeft Iris van de Looij veel contact met de AFM. Een gesprek over de AFM-agenda is een mooie kans om de aandachtspunten van haar sector onder de aandacht te brengen. ‘Soms delen de AFM en DUFAS deze aandachtspunten, soms ook niet. Maar onze relatie is wel sterk.’

Wat moet een branchevereniging bij een toezichthouder en omgekeerd? ‘Interessante vraag, want onze rollen zijn natuurlijk verschillend. De AFM is een toezichthouder. En toezicht komt na wetgeving. En wij zitten voor het traject van wetgeving. Wanneer er nieuwe regels aankomen, dan kijken wij meteen of met die regels de beoogde doelen worden bereikt. Zo niet, dan maken wij ons hard voor aanpassing. En soms zitten we daarbij op hetzelfde spoor als de AFM. Daarnaast is het belangrijk dat een toezichthouder het geluid uit de sector hoort.’

En wat is dat geluid? ‘80% van onze werkzaamheden staat nu in het teken van het implementeren van de Europese duurzaamheidsregelgeving. Het brengt voor de sector meer werk met zich mee dan MiFID II. Vooropgesteld: wij steunen de klimaatdoelen en zijn voorstander van de regelgeving. Maar het stelt ons voor enorme uitdagingen. Wat ik hier waardeer, is de effort van de AFM om zich vooraf te verdiepen in deze regels. Zo kun je als toezichthouder echt een voortrekkersrol pakken. Hoop overigens dat de AFM zelf klaar is voor alle nieuwe regels die eraan komen. Zo worden er in het eerste kwartaal ESG-aanvullingen in prospectussen gedaan. Maar die moeten daarna allemaal voor goedkeuring langs de toezichthouder…’

In de AFM-agenda wordt ook stilgestaan bij de ketenstabiliteit. Hoe kijk jij daartegenaan? ‘Ik zie uitbesteding als een gegeven. De assetmanager van de toekomst ziet er anders uit. Uitbesteding is dan aan de orde van de dag. Het gaat om het beheersen van die risico’s. In dat kader hebben we recent ook een stappenplan uitgegeven. Om aan te geven om welke risico’s dit gaat, hoe je ze incorporeert in de bedrijfsvoering en hoe je die beheersing aantoonbaar maakt naar de AFM.’

Tot slot, wat is jullie belangrijkste agendapunt voor 2021? ‘Hangt samen met de duurzaamheid. Natuurlijk, zou ik willen zeggen. Wij maken ons hard voor een EU ESG open-source-database. Gevoed met ESG-data van zo veel mogelijk bedrijven. Op die manier heeft de hele markt, ook de kleine vermogensbeheerders en beleggers, gratis toegang tot de gegevens.’

'Duurzaamheids­transitie en financiële stabiliteit moeten hand in hand gaan'

Tanya Pieters-Gorissen (AFM) over het belangrijkste aandachtspunt voor de assetmanagementsector.

‘Beleggers moeten de markt kunnen vertrouwen'

Sweder Blaisse (AFM) over toezicht op handelshuizen

Deel deze pagina

Meer weten?