Assetmanagement

'Duurzaamheids­transitie en financiële stabiliteit moeten hand in hand gaan'

Tanya Pieters-Gorissen (AFM) over het belangrijkste aandachtspunt voor de assetmanagementsector.

Assetmanagement

'Duurzaamheids­transitie en financiële stabiliteit moeten hand in hand gaan'

Tanya Pieters-Gorissen (AFM) over het belangrijkste aandachtspunt voor de assetmanagementsector.

Haar agenda lijkt op het eerst gezicht heel overzichtelijk. Zorgen dat de keten toekomstbestendig blijft, staat op 1, 2 en 3. Tanya Pieters-Gorissen (Hoofd Asset Management) lacht: ‘Zo klinkt het inderdaad eenvoudig. Maar het is een hele uitdaging. Voor de assetmanagementsector (bestaande uit: beheerders van beleggingsinstellingen, bewaarders en beleggingsondernemingen) blijft het belangrijkste aandachtspunt: een adequate bedrijfsvoering, ook wanneer daar uitbesteding bij komt kijken, maar zeker ook de impact van de duurzaamheidstransitie.’

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘toekomstbestendig’? ‘Voor de AFM betekent dat een duurzaam bedrijfsmodel van assetmanagers waarbij een zorgvuldige behandeling van cliënten gegarandeerd is. Dat bedrijfsmodel kan onder druk komen te staan wanneer deze ondernemingen – als gevolg van uitbestedingen – onvoldoende grip houden op hun bedrijfsvoering of onvoldoende in control (kunnen) blijven. Dit kan ertoe leiden dat ze hun dienstverlening niet meer adequaat kunnen vervullen en dit kan ook de belangen van beleggers schaden. Ook de duurzaamheidstransitie kan de toekomstbestendigheid in gevaar brengen.’

Op welke manier dan? ‘Op meerdere manieren. Zo is er veel regelgeving, met name uit Europa, die de duurzaamheidstransitie voor financiële ondernemingen moet stimuleren en in goede banen moet leiden. Ook de markt vraagt om deze transitie. Ondernemingen moeten hier rekening mee houden, door allereerst de regelgeving goed te begrijpen en dan ook nog goed te implementeren. Bovendien moeten ondernemingen anders gaan ondernemen en op een andere manier inzicht geven in hun organisatie.’

Waarom? ‘Om de duurzaamheidstransitie te laten slagen, zijn gelden van retailbeleggers en vermogensbeheerders doorslaggevend. In hun investeringskeuzes spelen ecologische, sociale en governance-factoren (ESG) een belangrijke rol. De kwaliteit en de betrouwbaarheid van de ESG-gegevens en diensten zijn daarom cruciaal. Nu worden nog te veel verschillende methoden gebruikt om de niet-financiële informatie weer te geven. Meer eenduidigheid is noodzakelijk. Dan kunnen retailbeleggers en vermogensbeheerders zich er beter van vergewissen dat hun opvatting over ESG-prestaties ook door de betreffende onderneming wordt gedeeld.’

Hoe kan de duurzaamheidstransitie de financiële stabiliteit raken? ‘Als met een ESG-blik naar balansen wordt gekeken, dan verliezen sommige activa aan waarde. Fossiele brandstoffen zijn een goed voorbeeld van potentiële stranded assets; het zijn bezittingen die bedrijven in de boeken hebben staan, maar die misschien niet meer de verwachte waarde hebben. Bijvoorbeeld, omdat er als gevolg van de overgang naar duurzame energiebronnen geen of minder vraag naar is. Omdat minder mensen in deze sectoren investeren zullen die bedrijven anders moeten gaan werken. Doen ze dit niet, dan kunnen snelle afwaarderingen volgen. Dat is naar voor het bedrijf maar ook voor de financiële stabiliteit. Want extreme koersschommelingen van grote bedrijven zijn niet gunstig voor de stabiliteit. Investeringen in de langetermijnproductiviteit van onze economie en aarde scheppen meer ruimte voor toekomstbestendige bedrijfsactiviteiten en stabiliteit in het systeem.’

En wat doet de AFM hieraan? ‘Wij zijn toezichthouder. Ondernemingen blijven uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering. We monitoren dat financiële ondernemingen de duurzaamheidstransitie in hun bedrijfsvoering incorporeren en verschaffen daarbij duidelijkheid over het doel van de regels en hoe deze moeten worden ingevoerd. En als financiële ondernemingen vastlopen, staan we altijd open voor een gesprek. We hebben namelijk hetzelfde belang: een duurzaam en toekomstbestendig bedrijfsmodel.’

‘Het is belangrijk dat een toezichthouder het geluid uit de sector hoort’

Iris van de Looij (DUFAS) over de relatie met de AFM en het belangrijkste agendapunt van DUFAS

‘Hoop dat we de effecten van hun kwaliteitsslag zullen zien’

Ilse Janssen (AFM) over ons nieuwe onderzoek naar de kwaliteitsslag bij de grote accountantsorganisaties

Deel deze pagina

Meer weten?