Financiële dienstverlening

‘Transitie naar het nieuwe stelsel wordt enorme exercitie’

Jan Berndsen (AFM) kijkt voorbij het pensioenakkoord

Interview

‘Transitie naar het nieuwe stelsel wordt enorme exercitie’

Jan Berndsen (AFM) kijkt voorbij het pensioenakkoord

Jan Berndsen is hoofd Verzekeren en Pensioenen bij de AFM en verwacht dat het nieuwe pensioenstelsel de komende jaren flink wat extra werk gaat opleveren. ‘Nu het pensioenakkoord is gesloten, resteert een krap jaar tot de inwerkingtreding van de wet. Daarin zullen zowel de pensioensector als de AFM zich goed moeten gaan voorbereiden voor de transitieperiode tot 2026 en daarna.’

‘De AFM verwelkomt het nieuwe pensioenstelsel. Wij maken ons hard voor een uitlegbaar stelsel, dat pensioenen transparanter en persoonlijker maakt en beter aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Variabele pensioenuitkomsten Alle pensioenregelingen worden premieregelingen. In een premieregeling wordt alleen de premie toegezegd, en wordt belegd voor rekening en risico van de deelnemer. Beleggingsresultaten hebben direct impact op de pensioenopbouw van de deelnemer en leiden tot meer variabele pensioenuitkeringen.

Keuzevrijheid Het nieuwe stelsel biedt deelnemers ook meer keuzevrijheid. Denk daarbij aan de invoering van de mogelijkheid een bedrag ineens op te nemen rond pensioendatum. Meer keuzevrijheid legt een verantwoordelijkheid bij deelnemers. Het gaat immers om keuzes met aanzienlijke impact op het inkomen voor de oude dag en dus het financiële welzijn van deelnemers.

Nu is het moment gekomen om de deelnemersbescherming en zorgplicht mee te laten groeien met het nieuwe stelsel. Wij vinden het belangrijk dat (nieuwe) wetgeving ervoor zorgt dat in het nieuwe pensioenstelsel:

  1. de gekozen pensioenregeling aansluit bij de kenmerken van de deelnemers;
  2. deelnemers goed worden begeleid bij alle keuzes die zij moeten maken; en
  3. de keuzes die bij de transitie van het oude naar het nieuwe stelsel worden gemaakt, uitlegbaar zijn aan de deelnemers.

Het is daarnaast belangrijk dat het geheel niet te complex wordt. Als er een te complex bouwwerk van wordt gemaakt, wordt het voor mensen toch weer een black box. Een daadwerkelijk transparant en uitlegbaar pensioenstelsel draagt bij aan realistische verwachtingen bij deelnemers.

Deelnemers moeten transitie begrijpen Pensioenuitvoerders moeten deelnemers in begrijpelijke taal en op persoonlijk niveau uitleggen hoe hun toezegging in het oude stelsel wordt omgezet naar hun persoonlijk pensioenvermogen in het nieuwe stelsel. Ook zal aan de hand van nieuwe gedragsnormen de risicopreferentie – het beleggingsrisico dat (groepen van) deelnemers willen lopen - uitgevraagd moeten worden. In de vormgeving van de pensioenregeling moet vervolgens worden verantwoord hoe deze aansluit bij de deelnemers.

In gesprek met de sector In de periode voorafgaand aan inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving gaat de AFM met de pensioensector in gesprek over de invulling van deze normen en over de manier waarop zij hun bedrijfsvoering en processen hierop kunnen aanpassen. Eén ding is duidelijk: het is tijd voor actie. De pensioensector en de toezichthouder(s) hebben een intensieve voorbereidingsperiode voor de boeg, en de beschikbare tijd moet goed benut worden voor een geslaagde transitie. Er zit 1.600 miljard euro in deze pot, en we kunnen het maar één keer goed omzetten.’

‘We gaan de heilige graal niet vinden’

Lisa Brüggen (Universiteit Maastricht) over communicatie van het nieuwe pensioenstelsel

'Duurzaamheids­transitie en financiële stabiliteit moeten hand in hand gaan'

Tanya Pieters-Gorissen (AFM) over het belangrijkste aandachtspunt voor de assetmanagementsector

Deel deze pagina

Meer weten?