Kapitaalmarkten

‘Algoritmisch handelen van handelshuizen moet veilig verlopen’

Matthijs Pars (APT) over liquiditeit én een tip voor de AFM

Kapitaalmarkten

‘Algoritmisch handelen van handelshuizen moet veilig verlopen’

Matthijs Pars (APT) over liquiditeit én een tip voor de AFM

Een gesprek met Matthijs Pars (directeur van de Association of Proprietary Traders) gaat al snel over het belang van liquiditeit. ‘En dat is logisch, want dat is ook waar de focus van handelshuizen ligt. Fragmentatie van de liquiditeit en/of opdrogen daarvan zijn risico’s voor de Europese kapitaalmarkten. Daar moeten we alert op zijn.’

Wat is de primaire taak van handelshuizen? ‘Wij zorgen ervoor dat de liquiditeit op peil blijft. Bij een liquide markt kan de inkopende partij tegen een relatief lage prijs inkopen en tegen een hogere prijs weer verkopen. Dat is gunstig voor de beleggers. Maar als de markt illiquide wordt, dan krijg je een groot verschil in de zogenoemde spreads. Dat betekent; hoge prijs inkopen en lage prijs verkopen. Dat is niet gunstig voor beleggers. En daarmee niet goed voor het systeem als geheel.’

Wat kan roet in het eten gooien? ‘Het is een vereiste dat het algoritmisch handelen van de handelshuizen veilig verloopt. Daar zijn nu duidelijke regels voor opgesteld die deels gebaseerd zijn op standaarden van de branche. En we hebben gezien dat deze regels, zelfs tijdens de coronacrisis, hun werk doen. Brexit is wel een ander verhaal. Er kan fragmentatie plaatsvinden van de handel. Hoe gaat dat uitpakken? London is veruit het grootste financiële centrum van Europa en Nederlandse beleggers moeten daar kunnen blijven handelen. Omgekeerd willen de Britse beleggers graag aandelen van Europese bedrijven kunnen blijven kopen. Hoe meer frictie er komt in de in de wederzijdse toegang tussen de beurzen in het VK en Europa, hoe duurder het wordt voor beleggers. Het is dus belangrijk dat de Europese en Britse toezichthouders ook na de brexit nauw blijven samenwerken.’

En dan is de AFM de juiste gesprekspartner? ‘Dat de AFM echt de dialoog aangaat met de markt, vind ik al heel erg sterk. De handelshuizen ervaren dit ook als buitengewoon prettig, al beseffen ze dat de AFM natuurlijk uiteindelijk gewoon de toezichthouder is. Maar we kunnen onze zorgpunten goed bij de AFM neerleggen.’

Nog een advies voor de AFM? Lachend: ‘Ha, een kritische noot? Oké, meer een tip. De AFM wil internationaal invloedrijk zijn. Dan helpt het als in de communicatie, van vergadering tot beleidsdocumenten, het Engels een grotere rol gaat spelen. Handelshuizen opereren allemaal internationaal. Zeker nu – na het vertrek van de Britten – ligt er een mooie kans om de rol op de Europese kapitaalmarkten te vergroten.’

‘Beleggers moeten de markt kunnen vertrouwen’

Sweder Blaisse (AFM) over toezicht op handelshuizen

‘Het is belangrijk dat een toezichthouder het geluid uit de sector hoort’

Iris van de Looij (DUFAS) over de relatie met de AFM en het belangrijkste agendapunt van DUFAS

Deel deze pagina

Meer weten?