Kapitaalmarkten

‘Beleggers moeten de markt kunnen vertrouwen’

Sweder Blaisse (AFM) over toezicht op handelshuizen

Kapitaalmarkten

‘Beleggers moeten de markt kunnen vertrouwen’

Sweder Blaisse (AFM) over toezicht op handelshuizen

Handelshuizen fungeren als smeerolie voor de beurzen. Een middelgroot handelshuis verstuurt per dag duizenden orders en zorgt er zo voor dat iedereen kan aan- en verkopen tegen de meest actuele prijs. Sweder Blaisse (toezichthouder kapitaalmarkten): ‘Maar als het mis gaat in hun systemen, dan kunnen deze prijzen beïnvloed worden. Beleggers kunnen dan mogelijk geen transacties uitvoeren en verliezen het vertrouwen in de markten. Ons toezicht is erop gericht om dit te voorkomen. De smeerolie mag niet gaan stollen’

Wat is een handelshuis? ‘De handelshuizen, de zogenoemde Handelaren voor Eigen Rekening, zijn bij het grote publiek wellicht niet zo bekend. Niet vreemd, want een handelshuis heeft helemaal geen klanten. Ze zijn te vergelijken met een tijdelijk opslaghuis. Maar dan voor effecten, opties, warrants, futures enzovoort. Met het aan- en verkopen proberen ze geld te verdienen zonder met het risico van een restpositie achter te blijven.’

Waarom is een handelshuis belangrijk? ‘De handelshuizen maken het voor beleggers zoals particulieren en pensioenfondsen mogelijk om continu te kopen en verkopen op de beurzen. Het zogenoemde market making. Deze functie wordt steeds belangrijker nu “Europa” in de toekomst een grotere rol voor de beurzen ziet als plek waar bedrijven kapitaal kunnen ophalen.’

Wat doet de AFM om de robuustheid van de infrastructuur te verzorgen? ‘Wij moeten er als toezichthouder voor zorgen dat de prijzen eerlijk en ordelijk tot stand komen. Dat betekent: geen grote afwijkingen door foutieve of valse orders. Wij checken daarom of de systemen van handelshuizen naar behoren zijn ingericht en goed werken. Daarnaast kijken we altijd of er sprake van een integere bedrijfscultuur. En door opsporing kijken we of en waar sprake is van marktverstoring of marktmanipulatie, waarna we overgaan tot handhaving als dat nodig is.'

Had de coronacrisis impact op de werking van de financiële markten? 'In Nederland nauwelijks. In het buitenland hebben we wel enkele gevallen gezien waar de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis ertoe heeft geleid dat er geen koop- en verkoopprijzen konden worden afgegeven. Gelukkig hebben we dat hier niet meegemaakt. Daarnaast is met de koersstijgingen de rust op de financiële markten voorlopig teruggekeerd.'

Verwacht je onzekerheid rondom brexit? In mijn dagelijkse werkzaamheden niet. Door brexit zijn er elf handelshuizen bijgekomen. Het zijn professionele bedrijven die wereldwijd actief zijn. Ze hebben een jarenlange ervaring, kennen ook de standpunten van de toezichthouders en schatten de risico’s doorgaans goed in.’

Wil je de handelshuizen nog iets meegeven? ‘Hoewel de toezichthouders de handelshuizen goed kennen, is dat bij de gemiddelde belegger niet het geval. Ik zou tegen de handelshuizen willen zeggen: open jezelf meer richting de buitenwereld en vertel wie jullie zijn en wat jullie doen.’

'Algoritmisch handelen van handelshuizen moet veilig verlopen’

Matthijs Pars (APT) over liquiditeit én een tip voor de AFM

‘Een goede wettelijke controle doe je niet voor de AFM’

Marlies de Vries, kwartiermaker Toekomst Accountancysector, over duurzame verbetering binnen de accountancy

Deel deze pagina

Meer weten?