#durftevragen

Keep calm and carry on?

AFM’er Wouter Elsenburg beantwoordt zes vragen over het effect van brexit op de Nederlandse kapitaalmarkten en ons toezicht.


'Nederland kan uitgroeien tot een belangrijk centrum voor effectenhandel.'

1. Wat zijn kapitaalmarkten eigenlijk?

De kapitaalmarkt is een overkoepelende term die staat voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod naar geld of financiële producten. Handelsplatformen opereren op de kapitaalmarkt en bedienen een bepaald deel van deze markt, zoals de aandelen-, obligatie- of derivatenmarkt. Vermogensbeheerders hebben een intermediaire functie. Zij beleggen spaargelden, vooral van de grote Nederlandse pensioensector en daarnaast ook van particuliere spaarders.

2. Wat is de invloed van brexit op de Nederlandse kapitaalmarkten?

Het ziet er naar uit dat een aantal grote handelsplatformen zich in Nederland gaat vestigen. Als dat gebeurt, zal een aanzienlijk deel van de Europese handel in obligaties, aandelen en andere financiële instrumenten hier plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel van de Europese kapitaalmarkt bevindt zich dan in Nederland.

3. Waarom kiezen deze instellingen voor Nederland?

Nederland kent sowieso een goed vestigingsklimaat, vanwege de goed opgeleide mensen, de logistieke infrastructuur en de prima ondernemingsmogelijkheden. Specifiek voor handelsplatformen speelt mee dat ook de technische ICT- infrastructuur hier goed is. Daarnaast hoor ik wel eens van marktpartijen dat ze zeer te spreken zijn over de kwaliteit van het toezicht. Een mooi compliment. Al vergeet ik natuurlijk ook niet dat die partijen in een vergunningverleningstraject zitten.

4. Wat is het effect van groeiende kapitaalmarkten in Nederland?

Nederland kan uitgroeien tot een belangrijk centrum voor effectenhandel. Dat betekent dat we Europees gezien meer gewicht hebben als het gaat om het ontwikkelen van beleid en regelgeving. Daarnaast kan de komst van deze industrie bijdragen aan de economische groei, bijvoorbeeld omdat buitenlands talent naar Nederland komt. Wel kan het voor bestaande bedrijven (en toezichthouders) de concurrentie op de arbeidsmarkt vergroten.

5. Hoe houdt de AFM toezicht op de kapitaalmarkten?

Als toezichthouder zien wij erop toe dat vraag en aanbod van kapitaal eerlijk en efficiënt bij elkaar komt. Beleggers moeten kunnen vertrouwen op eerlijke prijsvorming. Daarom houden we de handelsplatformen nauwlettend in de gaten, om te zien of markten nog goed functioneren en of geen sprake is van marktmanipulatie of handel met voorwetenschap. Daarnaast kijken we meer structureel naar onder meer de vermogensbeheersector.


De partijen die het grote Nederlandse pensioenvermogen beleggen, moeten dat op professionele wijze doen. Daarom beoordelen wij of bedrijfsprocessen op orde zijn en of ze tegen een stootje kunnen. Vanwege brexit hebben we deze tijd veel contact met vermogensbeheerders en andere partijen die sterk verbonden zijn met kapitaalmarkten in het VK. We gaan na tot welke tot risico’s een no deal brexit voor hen leidt en hoe ze zich daarop voorbereiden.

6. Verandert dit toezicht door de komst van meer partijen?

Zeker. De komst van een aantal grote handelsplatformen en verschillende andere partijen zal veel vragen van de AFM. We krijgen te maken met nieuwe, soms complexere markten die we goed moeten leren begrijpen. Dit nieuwe speelveld vraagt veel van onze datacapaciteit. Dat wordt de komende tijd een flinke uitdaging, maar dat maakt het werk wel extra interessant.

Naam

Wouter Elsenburg

Beroep

Senior toezichthouder

Taken

Ik analyseer het financiële stelsel, waarbij ik kijk naar het functioneren van de belangrijke financiële markten.

Bonusvraag: hoe is het om aan brexit te werken bij de AFM?

AFM'ers Timo Dictus en Joyce Kerkvliet vertellen over hun werk aan een zo goed mogelijk verloop van brexit en hun persoonlijke drijfveren om bij de AFM te werken.

Deel deze pagina