#durftevragen

Alle verzekerden dezelfde bescherming?

Hoe je een verzekering ook afsluit, je hebt dezelfde bescherming. Dat is het doel van een nieuwe Europese richtlijn, de IDD. Hoe werkt dat in de praktijk? AFM’er Anne de Groot beantwoordt vijf vragen over IDD.

'Het klantbelang moet dus écht centraal staan.'

1. Leg eens uit, wat is de IDD precies?

De Insurance Distribution Directive (IDD) komt uit de koker van de Europese Commissie en is sinds 1 oktober 2018 opgenomen in de Nederlandse wet. Er gelden nu eisen voor íedereen die is betrokken bij de distributie van verzekeringen. Dat zijn verzekeraars, adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigden, maar ook bedrijven die bemiddelen in verzekeringen als aanvulling op een product of dienst. Denk aan een reisverzekering bij het boeken van een vakantie.

2. Wat heeft een consument eraan?

Met de IDD krijgen alle consumenten dezelfde bescherming, ongeacht hoe ze hun verzekering afsluiten. De regels gaan over productontwikkeling, informatieverstrekking en het voorkomen van belangenverstrengeling. Maar ook over het inventariseren van de wensen en behoeften van een klant. Volgens de IDD moeten verzekeringen namelijk verkocht worden aan de doelgroep voor wie het is bestemd. Het klantbelang moet dus écht centraal staan.

3. Alle financiële ondernemingen moeten zich daaraan houden?

Alle partijen die een beslissende rol spelen bij het ontwerp en de ontwikkeling van een verzekering. Zij moeten zich nu houden aan scherpere regels. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een product. Dat betreft bepalen van de doelgroep, het testen van de verzekering en controleren of een verzekering binnen de doelgroep wordt verkocht. Bovendien moeten verzekeringen die worden verkocht aan klanten regelmatig opnieuw tegen het licht worden gehouden, om te bepalen of het product nog aansluit bij de doelgroep. Zo krijgt een klant wat hem is beloofd.

4. Wat merkt de consument er concreet van?

Een belangrijk onderdeel van de IDD is transparantie. Zo moeten adviseurs en bemiddelaars hun klanten laten weten of zij provisie krijgen. Daarnaast geldt nu het standaard informatiedocument: het IPID. Dit papieren document krijgt de klant voordat hij een verzekering afsluit. In één oogopslag ziet hij dan de looptijd, kosten en wat er wel en niet onder de verzekering valt. Zo weet hij meteen of de verzekering past bij zijn wensen en behoeften.

5. En de rol van de AFM?

Wij houden toezicht op de uitvoering van de richtlijn. Maar dat toezicht hebben we wel samen met de verzekeringssector vormgegeven. Zo voerden we overleg met brancheverenigingen over de invoering in Nederland. Aan ondernemingen vroegen we wat zij deden om de wet tot uitvoering te brengen. En welke vragen zij voor ons hadden. Hun inbreng gebruikten we om onze eigen informatie zo duidelijk mogelijk te maken. Zo maakten we korte factsheets voor de belangrijkste nieuwe regels. Die worden vaak gebruikt. Uit ons Klantbelang Dashboard bleek dan ook dat verzekeraars goed waren voorbereid waren op de richtlijn.

Naam

Anne de Groot

Beroep

Senior toezichthouder

Taken

Ik houd toezicht op verzekeraars en andere partijen die betrokken zijn bij de verkoop van verzekeringen aan Nederlandse consumenten. Daarbij letten wij bijvoorbeeld op of deze partijen juiste informatie verstrekken, advies van goede kwaliteit geven, aan productontwikkeling doen en zich aan de provisieregels houden.


Deel deze pagina