Finan­ciële sector in cijfers

Belangrijke statistieken uit 2018

P­­en­sioenen

€1.368 miljard

is de omvang van pensioenpot, €1.328 miljard in 2017

233 onder toezicht­staande pensioenfondsen

260 in 2017

3,3 miljoen gepensioneerden

3,24 miljoen in 2017

109% dekkingsgraad pensioenen

106,5% in 2017

8 pensioenuitvoer­ders
bieden variabel pensioen aan

Accoun­tants

290 vergunninghouders

19.870 accountants-
controles

19.783 in 2017

Beurs

605 miljoen TRS-beurstrans­acties

Vijf beursgangen

0,0% - 0,35%
bandbreedte spaarrente

8.871 ondertoezicht­staande organisaties

9.066 in 2017

231 beleggings­­ondernemingen

300 in 2017

112 vergunning­houdende beheerders

125 in 2017

Lening­en

€702 miljard
totale hypotheekschuld

€695 miljard in 2017

80.000 mensen met een betaalachterstand op hypotheek

In oktober 2017 was dit 90.600

€17,7 miljard aan kortlopende schulden huishoudens

In 2017 was dit €18,8 miljard

674.000 Nederlanders
hebben betalings­achterstand

In 2017 was dit 711.000

Benieuwd naar een aantal belangrijke gebeurtenissen
in 2018 voor de AFM
en de financiële sector?

Deel deze pagina