De AFM in 2018

Belangrijke momenten voor de AFM
en de financiële sector


3 januari

MiFID II

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) treedt definitief in werking. Het doel van deze nieuwe Europese regelgeving is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

27 maart

Verbod op binaire opties

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) stelt maatregelen vast die particuliere beleggers beschermen tegen risicovolle beleggingsproducten. Het gaat om een verbod op binaire opties en een verkoopbeperking voor contracts for difference (CFD’s).

15 maart

Geautomatiseerd advies

Met de gelijktijdige publicaties van een visie op robo-advies en een leidraad voor (semi-) automatisch vermogensbeheer geeft de AFM duidelijkheid over de verwachtingen die wij hebben van de doorontwikkeling van geautomatiseerde dienstverlening.

1 juli

Brexit deadline

Gezien het verwachte aantal aanvragen vanuit het Verenigd Koninkrijk voor een AFM-vergunning hebben we een deadline ingesteld. Alle aanvragen vóór 1 juli 2018 worden vóór de brexit-datum afgerond.


17 juli

Herstelkader rentederivaten

De AFM publiceert derde voortgangsrapportage Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). De twee banken met de meeste klantdossiers hebben verdere vertraging opgelopen en kijken naar oplossingen om te versnellen.

1 juli

Geschiktheidstoets OOB

Bestuurders en interne toezichthouders van accountantsorganisaties met een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-accountantsorganisaties) worden per 1 juli 2018 door de AFM ook getoetst op geschiktheid.

18 juli

Pilot toetsingen

Start pilot met DNB waarbij externe deskundigen worden betrokken bij bestuurderstoetsingen. De externe deskundigen zijn aangesteld ter verbetering van de onafhankelijkheid, de professionaliteit en het draagvlak voor het beoordelingsproces van bestuurders.

25 juli

Herziene Wwft in werking

De herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) treedt in werking, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.

26 juli

Cryptobezit in Nederland

De AFM publiceert het eerste grote onderzoek naar cryptobezitters en hun achtergronden en beweegredenen in Nederland.

3 augustus

Tweede pijler pensioenadvies

De AFM actualiseert haar leidraad tweede pijler pensioenadvies. Met de vernieuwde leidraad komt de AFM tegemoet aan de veranderende pensioensector.

24 september

Keuzevrijheid premie-inleg

Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen. Dat constateert de AFM op basis van nieuw onderzoek.

1 oktober

IDD

Marktpartijen moeten voldoen aan de Insurance Distribution Directive (IDD). Deze Europese Richtlijn voor Verzekeringsdistributie heeft onder andere als doel om een gelijk speelveld voor alle marktpartijen te creëren die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn.

29 oktober

Trendzicht 2019

De AFM presenteert voor het eerst Trendzicht. Daarin identificeren we de belangrijkste trends en bijbehorende risico’s die de financiële markten gaan beïnvloeden.

21 november

Structuur accountancy­sector

De AFM publiceert een verkenning naar kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. De minister van Financiën stelt, mede naar aanleiding van dit rapport, de Commissie Toekomst Accountancysector in.

31 december

Slecht beursjaar

De slotstand van de AEX is 487,88. Dit is 10,4% lager dan het jaar ervoor en maakt 2018 het slechtste beursjaar sinds 2008.

1 november

Herstelkader rentederivaten

De AFM publiceert vierde voortgangsrapportage Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK). De versnellingsopties bij de twee vertraagde banken blijken effect te sorteren, maar er is wel uitloop naar 2019.

12 november

Oververhitte huizenmarkt

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) maakt bekent dat zij beleidsopties verkent om oververhitting op huizenmarkt tegen te gaan.


Deel deze pagina