Variabel pensioen?

Dat past (nog) niet bij iedereen

De samenleving verandert. De hang naar meer individuele keuzemogelijkheden en maatwerk speelt op veel terreinen. Zo ook in de discussie over een nieuw pensioenstelsel.

De Wet verbeterde premieregeling (Wvp) – waardoor deelnemers aan kapitaal- en premieregelingen sinds 2016 ook kunnen kiezen voor een variabele pensioenuitkering – is een eerste stap in de richting van zo’n nieuw stelsel. Daarmee wordt een deel van je opgebouwde kapitaal ook nadat je met pensioen bent gegaan doorbelegd. Het idee is dat je hiermee een hoger pensioenresultaat kunt bereiken en de hoogte van je pensioen minder afhankelijk is van de rentestand op je pensioendatum.

In theorie een mooi (en enigszins ingewikkeld) verhaal, maar werkt het in de praktijk ook zo? En is de keuze tussen vast en variabel wel zo gemakkelijk te maken?

Er zijn namelijk ook risico’s aan verbonden. Zo kan een pensioenuitkering van jaar tot jaar met wel 15% stijgen, maar ook met 15% dalen. Wil je dus een zo hoog mogelijk pensioen met het risico dat het ook veel lager kan uitpakken of ga je liever voor meer zekerheid?

De AFM heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de uitwerking van de Wvp door pensioenuitvoerders. Conclusie: we staan positief tegenover de mogelijkheden die de wet biedt, maar de productontwikkeling, keuzebegeleiding en informatievoorziening moeten beter. Daarnaast is een variabel pensioen nu nog niet voor iedereen met een premieregeling beschikbaar. Want als je een (te) klein pensioenkapitaal hebt opgebouwd, kun je in de praktijk vaak niet kiezen voor een variabel pensioen. Slechts voor ongeveer 50% van alle deelnemers is het een echte keuzemogelijkheid

De ontwikkeling van variabel pensioen in 6 grafieken

Variabele uitkeringsproducten zijn complex en onder de motorkap kunnen ze flink van elkaar verschillen. Dat zit hem bijvoorbeeld in de hoogte van de eerste uitkeringen, de kosten die in rekening worden gebracht, het beleggingsrisico dat je loopt, in het effect van een toenemende levensverwachting en in het effect van koopkrachtverlies (inflatierisico). Het is belangrijk om goed na te denken of de risico’s bij variabele uitkering wel bij je passen.

Wij willen daarom dat pensioenuitvoerders ervoor zorgen dat hun product bij je past en dat ze je begeleiden bij je keuze. Ze moeten ervoor zorgen dat je voldoende begrijpt wat de impact is van het product op je pensioenuitkering en dat je die kunt vergelijken met andere producten.


Bouw jij op dit moment pensioen op binnen een premieregeling en ben je benieuwd of variabel pensioen iets voor jou is? Bekijk onze tips.

Vast of variabel?

Tips voor pensioendeelnemers met een premieregeling

Deel deze pagina