#accountancy #interview

‘De accountant kan het ook niet alleen’

AFM’er Ruud de Hollander over de samenwerking met de accountancysector

#accountancy #interview

‘De accountant kan het ook niet alleen’

AFM’er Ruud de Hollander over de samenwerking met de accountancysector

'Accountants voegen zekerheid toe aan de cijfers van ondernemingen. Daar moeten mensen en bedrijven op kunnen vertrouwen. Daarom is de kwaliteit van wettelijke controles zo belangrijk.'

De AFM is al jaren kritisch op de kwaliteit van wettelijke accountantscontroles. Met een breed pakket aan kabinetsmaatrelen gaat die kwaliteitsslag een nieuwe fase in. Minister Hoekstra van Financiën wijst daarbij op de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. ‘Terecht’, vindt Ruud de Hollander, hoofd Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving. ‘De accountant kan het ook niet alleen.'

Waarom is het zo belangrijk dat de kwaliteit van wettelijke controles verbetert?

‘Accountants voegen zekerheid toe aan de cijfers van ondernemingen. Daar moeten mensen en bedrijven – het maatschappelijk verkeer – op kunnen vertrouwen. Daarom is de kwaliteit van wettelijke controles zo belangrijk. Om die kwaliteit op een duurzaam hoog niveau te brengen, is het belangrijk dat bij accountantsorganisaties het publiek belang bovenaan staat. Dat moet onderdeel zijn van hun visie en strategie, maar ook van hun gedrag en organisatiecultuur. Als AFM geven wij daarom al jaren nadrukkelijk aandacht aan cultuurveranderingen binnen de sector.’

De relatie tussen accountants en de AFM lijkt vaak gespannen. Is dat ook zo?

‘Die relatie is over het algemeen juist goed. Zowel met de grote kantoren als beroepsorganisatie NBA hebben we veel en op verschillende niveaus contact. Natuurlijk zijn we als toezichthouder kritisch op onderdelen van hun werk. Dat hoort ook bij onze rol. Als dat zo is, wordt onze boodschap niet altijd met open armen ontvangen. Maar ook dan gaan we zo veel mogelijk het gesprek aan.’

Krijgt de relatie van de AFM met de zogeheten Big 4 terecht zo veel aandacht in de pers?

‘Met de OOB-organisaties hebben we een ‘volwassen’ toezichtrelatie. Daarbij wordt er van beide kanten met respect naar elkaar geluisterd. Als zaken niet goed gaan, bespreken we dat. De beeldvorming over de relatie tussen de sector en de AFM wordt ook door de media bepaald. Zij vergroten soms bepaalde situaties of zaken.’

Je nam vorig jaar in september deel aan het Rode Loper debat met accountants. Hoe ervaarde je dat?

‘Dat was een hele goede en leuke ervaring. Wij zijn ons er goed van bewust dat het belangrijk is om de AFM een gezicht te geven. Met een dialoog kom je veel verder dan alleen standpunten uitdragen. Het is ook belangrijk om dat soort bijeenkomsten een vervolg te geven. We willen continu in verbinding blijven.’

Accountantsorganisaties roepen de AFM op hen beter te ondersteunen. Hoe zie jij dat?

‘Dat is een bekend geluid uit de sector en verdient nadere toelichting. Vanuit het perspectief van de sector begrijp ik dat namelijk heel goed. De sector zet aanzienlijke stappen. Steun en ook waardering van een belangrijke stakeholder als de AFM is voor hen belangrijk.’

Meer samen optrekken dus?

‘Het probleem dat de kwaliteit van wettelijke controles nog niet duurzaam op orde, is primair een probleem van de accountancysector. Het is daarom belangrijk dat de sector eigenaarschap toont over dat probleem. Daarmee is het passend dat wij vanuit onze toezichtrol een onafhankelijke positie blijven innemen. Dat betekent niet dat we niet samen zullen optrekken waar dat kan en passend is om te werken aan gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van wettelijke controles. Dat geldt ook voor de voorgenomen maatregelen van het kabinet. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van meetbare kwaliteitsindicatoren.’

Minister Hoekstra stelt dat alle betrokken partijen nodig zijn voor de kwaliteitsslag. Eens?

‘Een eindgebruiker – zoals een belegger, investeerder of bank – kan de kwaliteit van een wettelijke controle vaak niet of nauwelijks zelf toetsen. Daarom is het belangrijk dat alle partijen bij een jaarrekening hun verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan de kwaliteit ervan. Dat zijn de gecontroleerde ondernemingen, maar ook auditcommissies en aandeelhouders. De accountant kan die kwaliteit namelijk niet alleen leveren.’

Naam

Ruud de Hollander

Functie

Hoofd toezicht Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving

Taken

Als afdelingshoofd ben ik verantwoordelijk voor het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties.