Finan­ciële sector in cijfers

Belangrijke statistieken per toezichtgebied uit 2019

Finan­ciële dienstverlening

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Doorlopende kredieten

In 2018 was nog 75% van alle verstrekte kredieten 'doorlopend'. In 2019 minder dan 10%.

Pilot aflossingsvrije hypotheken

 • 34.000 klanten met potentieel zeer hoog risico benaderd door de vier grootbanken
 • 18.700 van hen kunnen problemen krijgen met het betalen van hun hypotheek
 • Hiervoor hebben grootbanken mogelijke oplossingen doorgenomen, waardoor men tijdig actie kan ondernemen

Aflossingvrij in 1,5 minuut

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Kapitaalmarkten

Sterke stijging transactiedata

Door MiFID II en brexit sterke stijging in transactiedata die we binnenkrijgen van Nederlandse ondernemingen:

 • van ongeveer 8 miljoen per maand vóór MiFID II
 • naar zo’n 50 miljoen per maand nu

Marktmanipulatie

 • > 700 meldingen
 • +/- 450 via Meldingsplicht marktmisbruik (STOR)
 • 250 meldingen via een andere weg, zoals onze eigen detectiesystemen of via (particuliere) beleggers

Asset­management

Brexit

 • 73 partijen hebben vanwege brexit een vergunningaanvraag ingediend bij de AFM (waaronder 8 ontheffingsaanvragen)
 • 51x vergunning verleend
 • 7 nog in behandeling op 31 december 2019
 • 15x ingetrokken
 • 95 aanmeldingen voor de vrijstellingsregeling

Ongebruikelijke transacties

Aantal meldingen van ongebruikelijke transacties die FIU-Nederland krijgt van ondernemingen die onder toezicht staan is sterk gestegen.

 • 6 in 2017
 • 78 in 2018
 • 124 in 2019

Accountancy

Wettelijke controles

Overige OOB-accountantsorganisaties: 12 van de 14 onderzochte wettelijke controles bleken onvoldoende

Geschiktheidstoetsingen

119 geschiktheidstoetsingen bestuurders en interne toezichthouders na aanpassingen in de Wet toezicht accountantsorganisaties

Deel deze pagina