#kapitaalmarkten #interview

‘Passende informatie is zeer belangrijk’

Simone Huis in ’t Veld, CEO Euronext, over de Europese prospectusverordening

#kapitaalmarkten #interview

‘Passende informatie is zeer belangrijk’

Simone Huis in ’t Veld (CEO Euronext) over de Europese prospectusverordening

'Ik hoop dat deze nieuwe verordening bijdraagt aan een betere concurrentiepositie van de gehele Europese kapitaalmarkt.'

‘Ik zie een betere bescherming van beleggers en minder administratieve lasten voor bedrijven.’ Simone Huis in ’t Veld (CEO Euronext) is positief over de Europese prospectusverordening: ‘Het is een vooruitgang ten opzichte van de oorspronkelijke prospectusrichtlijn. En een mooi voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen toezichthouders en de beurzen.‘

Waarom voldeed de oude prospectusrichtlijn niet?

‘Zo zie ik dit niet. De vraag is: hoe kunnen we er voor zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt voor bedrijven om zich via de kapitaalmarkt te laten financieren? Als we ervoor zorgen dat de administratieve lasten voor met name kleinere bedrijven minder worden, scheelt dat veel tijd en geld. Juist met duidelijke taal en door overal dezelfde standaarden te hanteren, kun je veel bereiken. Daar is ook de belegger bij gebaat. Daarnaast is deze verordening een Europees initiatief. Ik hoop dan ook dat deze nieuwe verordening bijdraagt aan een betere concurrentiepositie van de gehele Europese kapitaalmarkt.’

Wat is voor beleggers de grootste verandering?

‘Aan de begrijpelijkheid en de structuur van het prospectus worden nadere eisen gesteld. Het feit dat er nu ook betere afspraken zijn gemaakt voor wat betreft reclame maakt het de belegger duidelijker om het onderscheid te kunnen maken tussen feitelijke informatie en marketing. Beleggers blijven optimaal beschermd, terwijl hun investeringsmogelijkheden worden uitgebreid met het hopelijk grotere aanbod van nieuwe beursbedrijven.’

Zien jullie al dat de beoogde doelen van de nieuwe verordening worden bereikt?

‘Het is nog te vroeg voor algehele conclusies. Maar bij kleine en middelgrote bedrijven die zich via Euronext Growth willen financieren, zien wij al een positief effect op de motivatie om de stap naar de beurs te maken. Tegelijkertijd zien wij wel dat institutionele beleggers steeds kritischer worden in welke bedrijven zij willen beleggen. Een compactere, overzichtelijkere prospectus hoeft niet per definitie te voldoen aan de eisen en de wensen van alle beleggers. Het blijft cruciaal om de informatievoorziening goed te laten aansluiten bij de gewenste informatievoorziening van de doelgroep.’

Een totstandkoming van een Europese verordening vergt zeker veel afstemming?

‘Het is afstemming over de grenzen heen. En met veel partijen die allemaal een net iets andere insteek hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aantal toezichthouders in Europa, waaronder de AFM. Het is dus belangrijk dat je met alle belanghebbende partijen heel transparant communiceert. Geen dubbele agenda’s. En dat is prima gegaan. En eigenlijk mag je dat ook wel verwachten. Want uiteindelijk gaat het om de kwaliteit en reputatie van onze kapitaalmarkt.’

Naam

Simone Huis in 't Veld

Functie

CEO Euronext

Taken

Sinds oktober 2019 is Simone CEO bij Euronext. Daarvoor was ze COO bij Deutsche Bank Nederland.

Fatiha Rkhaoui, toezichthouder Kapitaalmarkten AFM:

'De afgelopen jaren is veelvuldig overleg gevoerd (nationaal en internationaal) tussen veel partijen over de prospectusverordening. Je moet elkaar dan echt weten te vinden. Als toezichthouder vinden we het belangrijk dat enerzijds beleggers adequaat worden beschermd en anderzijds de toegang tot de kapitaalmarkten wordt verbeterd.

Bij de totstandkoming van de verordening bekleedde onder andere de AFM de voorzittersrol in de Europese Raad. Hierdoor was het mogelijk om een actieve bijdrage te leveren aan het ontwerp van de verordening. Ook bij de ontwikkeling van nadere implementatieregelgeving zijn we actief. Ik ga daarom regelmatig naar Parijs om in diverse ESMA werkgroepen te participeren. Daar ontwikkelen we onder andere guidelines en Q&A's ten aanzien van de prospectusverordening.’

Deel deze pagina