#pensioenen #interview

‘Informatie over pensioenen mag niet tot verwarring leiden’

AFM'er Anne de Groot over het belang van goede pensioencommunicatie

#pensioenen #interview

‘Informatie over pensioenen mag niet tot verwarring leiden’

AFM'er Anne de Groot over het belang van goede pensioencommunicatie

'Juist bij complexe keuzes, waarbij niet alleen van belang is welke risico’s je wilt nemen maar ook welke je kunt dragen, moeten mensen informatie krijgen die hen in staat stelt financiële keuzes te maken.'

Voor de een liever vandaag dan morgen, voor de ander liefst nog lang niet: stoppen met werken, genieten van je pensioen. Maar dan moet er wel iets te genieten zijn. Kun je je leven voortzetten zoals je dat gewend bent? Weet je überhaupt wat je kunt verwachten?

De AFM houdt doorlopend toezicht op pensioenen en de communicatie erover. In 2019 heeft de AFM onderzoek gedaan naar de communicatie door pensioenaanbieders over verlaging van pensioenen. Daarnaast is een pilotonderzoek uitgevoerd naar de correctheid van informatie over pensioenaanspraken. Vier vragen aan manager Pensioenen van de AFM, Anne de Groot.

Waarom was dat pilotonderzoek nodig?

‘Wij wilden tot in detail weten wat voor brieven en offertes mensen krijgen van hun pensioenaanbieders. Daarom hebben we afgelopen jaar bij twee pensioenfondsen onderzoek gedaan. We hebben dit soort communicatie opgevraagd en beoordeeld. En dan specifiek voor de mensen die vlak voor hun pensioen stonden. Voor hen is een tegenvallend pensioen niet meer eenvoudig te repareren en kan het tot flinke aanpassingen leiden in het uitgavenpatroon. Het kan er in extreme situatie toe leiden dat mensen hun huis moeten verkopen. Die voorzienbare teleurstelling willen wij zoveel mogelijk voorkomen.’

Wat kwam uit het onderzoek naar voren?

‘We zagen dat inderdaad ongerijmdheden voorkomen in de pensioeninformatie aan mensen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verkeerde pensioenbedragen waardoor mensen misschien later moeten terugbetalen. Of zij krijgen keuzes in hun pensioenuitkering voorgelegd waarbij niet duidelijk is welke pensioenbedragen bij welke keuzes horen. Voorbeeld: als je iemand de keuze voorlegt om vervroegd met pensioen te gaan, dan moet je duidelijk maken wat dat betekent. Wat is het effect op de hoogte van de maandelijkse uitkering? De informatie mag niet tot verwarring leiden. Een belangrijk deel van deze inconsistenties in de pensioeninformatie wordt veroorzaakt door handmatige processen en/of verwerkingen. Dit onderzoek bij een klein aantal fondsen biedt genoeg aanleiding om hier blijvende aandacht voor te vragen.’

We staan aan de vooravond van een nieuw pensioenstelsel. Zal dat voor verlichting zorgen?

‘De overgang naar een nieuw pensioenstelsel betekent vooral dat nu het moment is voor de sector om kritisch te kijken naar de communicatie aan mensen. En voorafgaand daaraan ook de administratie op orde te hebben om tot de pensioeninformatie te komen. In het nieuwe stelsel komt meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid bij de mensen zelf te liggen. Juist bij complexe keuzes, waarbij niet alleen van belang is welke risico’s je wilt nemen maar ook welke je kunt dragen, moeten mensen informatie krijgen die hen in staat stelt financiële keuzes te maken. Wij zullen hier actief aandacht voor blijven vragen van alle spelers in de pensioensector en hier met de sector over in overleg blijven.’

Wat zou je de sector nog meer mee willen geven?

‘Wij vinden het een goede zaak als de spelers in de pensioensector zich in de ontvanger van hun brieven en andere communicatie verplaatsen en kijken naar de communicatie over een langere periode. Kunnen wij veranderingen in de pensioenbedragen en eventuele keuzes die mensen moeten maken op begrijpelijke wijze aan mensen uitleggen? Probeer eens na te denken over wat je zelf wilt weten over je pensioen. En als je vervolgens een begrijpelijke brief hebt opgesteld: toets of jouw achterban deze ook wel begrijpelijk vindt.‘

Naam

Anne de Groot

Functie

Manager team Pensioenen

Taken

Ik houd mij samen met mijn team bezig met de inrichting van het AFM-toezicht op de pensioensector.

Deel deze pagina

Jaarverslag 2019