Interview

‘Verzekering­­­en op maat'

Interview met Yoeri Arnoldus, Actuarial Services Leader bij Oliver Wyman Actuarial

Interview

‘Verzekering­­­en op maat'

Interview met Yoeri Arnoldus, Actuarial Services Leader bij Oliver Wyman Actuarial

Een AFM-verkenning uit 2021 heeft uitgewezen dat het gebruik van data-analyse groeit om premies en voorwaarden bij verzekeringen op de persoon toe te snijden, te personaliseren. Dit heeft voordelen omdat mensen voor beter gedrag beloond worden, maar het risico bestaat ook dat bepaalde personen onverzekerbaar worden. Yoeri Arnoldus leidt het actuarieel kantoor bij Oliver Wyman en houdt zich onder andere bezig met het gebruik van data in de verzekeringsbranche.

Solidariteitsprincipe

‘Verzekeraars werken nu al met gedifferentieerde premie. Zo is een fietsverzekering in Amsterdam duurder dan in de Achterhoek. Het premie-onderscheid brengt wel ook een risico op discriminatie met zich mee. Dat kan ertoe leiden dat je bepaalde groepen achterstelt. Het kan zeker ten koste gaan van het solidariteitsprincipe.

Aan de andere kant vinden consumenten het logisch dat er verschil in premies bestaat. Een verzekering is geen banaan die iedereen kan kopen. Het is een uitruil van risico. Door die van veel klanten te bundelen, kan de verzekeraar door het risicodiversificatie-effect meer risico dragen dan een individu. En iemand die nooit rijdt, kan minder premie betalen dan een koerier die de hele dag op weg is. Het is een lager risico.

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Meer richting service en preventie

Verzekeraars moeten met de data die ze krijgen hun preventie en hun service nog verder verbeteren. Bijvoorbeeld door kleinere risico’s met behulp van preventie te voorkomen en de grotere risico’s te blijven verzekeren. De verzekeraar meer als serviceprovider, naast risicodrager.

Dit is ook gedreven door veranderend klantgedrag en het aansluiten bij de klantwens: als je klanten goed kent door hun data, kun je het product eenvoudiger afsluiten, direct op de klantbehoefte aansluiten of hoef je bij de schadeafhandeling ook niet iemand nog helemaal door de administratieve mangel te laten gaan.

De verzekeraar van morgen

Voor de toekomst denk ik dat de verkoopkanalen anders worden. Dat verzekeraars in een ecosysteem komen. Dan zie ik voor me dat je tegen je smartspeaker zegt dat je een reis wilt boeken en dat verzekeraars op de achtergrond een soort veiling hebben voor de verzekeringen. En dat voert misschien zelfs zover dat ze aan de emotie in je stem horen in welke stemming je bent en daar de premie op aanpassen.

Dit soort gepersonaliseerde beprijzing met op maat gemaakte polissen klinkt misschien vooral interessant, maar is een grote uitdaging voor de IT-huishouding. Probeer bij een langer lopende gepersonaliseerde polis maar eens te achterhalen wat precies de afspraken zijn geweest. Dat kunnen verzekeraars nu nog niet aan. Ook zijn de reputatierisico’s nog te groot. Leg maar op een transparante manier uit waarom er verschil zit tussen twee klanten.

Met de neus op productontwikkeling

Een goed Product Approval and Review Process (PARP) is belangrijk, de AFM zit daar bovenop. Klantbelang staat steeds meer centraal bij verzekeraars. Daarbij kan data-analyse juist helpen: to know your customer. Maar PARP zal zich ook nadrukkelijker moeten richten op strategie. En wat is ethisch en wat is écht goed voor mijn klanten? Kan ik alles transparant uitleggen? Maar ook datastrategie in het bijzonder moet écht nog beter: welke gegevens heb je nodig om op elk (klantcontact)moment de juiste acties te ondernemen? Hoe sla je data op en hoe lang? Het zal verzekeraars vragen om veel verder vooruit te kijken.’

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

'Voorkom misselling door goed product­governance'

Barbara Antonides, manager Public and international affairs

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

Problematische schuldenlast

In 2021 heeft de AFM Europese collega-toezichthouders meegenomen in hoe wij in Nederland toezicht houden op productontwikkelingsprocessen en het belang ervan. Aan het woord: manager Public en International Affairs, Barbara Antonides.

‘Bij de ontwikkeling van financiële producten door ondernemingen vinden wij het belangrijk dat zij goed doordenken voor wie het product geschikt is en hoe zij hun distributiestrategie inrichten. Inzicht in hoe consumenten zich gedragen bij het maken van keuzes helpt daarbij. Wij verwachten dat ondernemingen voor de ontwikkeling van producten een proces inrichten waarin dit wordt meegenomen en waarbij ook steeds wordt geëvalueerd of het product voldoet. Met goed productgovernance willen we voorkomen dat er misselling plaatsvindt.

In Nederland bestond al wetgeving over productontwikkeling voordat er Europese regels kwamen. Dit maakt dat we als AFM uit meer toezichtervaring kunnen putten dan de meeste collega-toezichthouders. Niet in alle landen in Europa is dat toezicht dus ook op hetzelfde niveau. De sector ervaart dat als een ongelijk speelveld en ziet graag dat het toezicht meer in één lijn wordt gebracht: toezichtconvergentie. Wij delen die mening en zetten het hoog op de agenda in de internationale overlegorganen waaraan we deelnemen. Bestuurder Jos Heuvelman is namens de AFM voorzitter van het standing committee van Europees toezichthoudersorganisatie ESMA dat gaat over toezichtconvergentie.

Om onze kennis en ervaring over productgovernance te delen met voor collega-toezichthouders hebben we 6 webinars georganiseerd. Aan ongeveer 100 deelnemers hebben we toegelicht hoe wij kijken naar de regels voor productontwikkeling. Ook zijn we ingegaan op de manier waarop we gedragsinzichten toepassen in ons toezicht. Van onze collega-toezichthouders ontvingen we goede vragen en ook positieve reacties. Hiermee hopen wij op het terrein van productgovernance steeds dichter bij het gelijke speelveld te komen.’

Deel deze pagina