De belang­rijkste algemene cijfers

Ons jaar in cijfers

De belangrijkste algemene cijfers uit het AFM-jaarverslag 2020

Man-vrouwverhouding 2020

In- en uitstroom medewerkers

Ontvangen vragen en signalen in 2020?

22.492 contactmomenten

via het Ondernemersloket en het Meldpunt Financiële Markten

657 fte

t.o.v. 641 in 2019

862 informele maatregelen

t.o.v. 616 in 2019

44 formele maatregelen

t.o.v. 68 in 2019

13 boetes

t.o.v. 15 in 2019

4 lasten onder dwangsom

t.o.v. 12 in 2019

3 vergun­ningen ingetrokken

t.o.v. 5 in 2019

1816 personen getoetst

t.o.v. 1957 in 2019

95% van de toetsingen was positief was

€105,7 miljoen realisatie

€106,2 mln begroting t.o.v. €107,6 in 2019

Deel deze pagina