Heffingen per toezichtgebied

Groei heffingen doorlopend toezicht (€ mln)

In bredere zin heeft het wegvallen van de overheidsbijdrage in 2015 de meeste invloed gehad op de stijging van de heffingen.

Financiële dienstverlening

De heffingen voor financiële dienstverlening zijn vanaf 2015 min of meer stabiel gebleven, waarbij er vanaf 2019 sprake is van een lichte daling. Het toezicht volgend op de financiële crisis is aangescherpt en daarna gestabiliseerd.

Accountancy

Er is bij accountancy vanaf 2015 sprake van een lichte stijging van de heffingen. Dit heeft te maken met de kwaliteitsverbetering die in de sector aanvankelijk onvoldoende van de grond kwam en waardoor een intensivering van het toezicht nodig was.

Assetmanagement

De stijging van de heffingen voor assetmanagement is te verklaren door nieuwe wetgevingspakketten, waaronder AIFMD.

Kapitaalmarkten

Er hebben op het gebied van kapitaalmarkten verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden (financiële crisis, CMU en brexit). Naar aanleiding van de financiële crisis en het besluit om over te gaan tot een gezamenlijke kapitaalmarkt in Europa, is er veel nieuwe wetgeving opgesteld (EMIR, MIFID II etc.). Ook heeft brexit vanaf 2018 gezorgd voor een stijging van de toezichtskosten. Tot slot heeft de overstap naar datagedreven toezicht, al dan niet Europees verplicht, gezorgd voor een stijging van de toezichtskosten (en de heffingen).

Meer weten? Klik op de afbeelding hieronder om het overzicht te vergroten van de ontwikkelingen per toezichtgebied, inclusief extra en taken, wetgeving en bevoegdheden.

image

Impact van ons toezicht

Deel deze pagina