Impact van ons toezicht

Financiële dienstverlening

Hoewel het aantal onder toezicht staande instellingen door consolidatie is afgenomen, beschermt de AFM een toenemend aantal consumenten

Marktobservaties

De Nederlandse pensioenpot is van 2013 tot eind 2019 met 67 procent gegroeid tot 1.590 miljard euro. Het aantal gewezen pensioendeelnemers is in die periode gestegen van 9 tot 9,8 miljoen (+9%).

Het aantal hypotheekproductaanvragen is tussen 2013 en 2020 flink gestegen van 50.472 naar 118.555 (+134%). Ook het volume van de hypotheekmarkt (waarde uitstaande woninghypotheken) is enigszins toegenomen: 530 miljard euro in 2013 tegen 535 miljard euro in 2020.

In 2020 waren 101.000 huishoudens potentieel kwetsbaar. Het aantal schuldhulpvragen is tussen 2013 en 2020 vrijwel stabiel gebleven.

Interventies

Wij hebben ervoor gezorgd dat het aanbieden van consumptief krediet aan strengere normen moet voldoen. Ook zetten wij ons internationaal in om het toenemende aantal buitenlandse aanbieders in de gaten te houden en van de Nederlandse markt te weren als zij financiële problemen voor consumenten opleveren.

Flitskredietaanbieders zijn vrijwel volledig van de markt geweerd.

Na tien jaar specifiek toezicht staat het klantbelang veel sterker centraal in de sector.

Wij hebben risico’s voor huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek gesignaleerd.

Accountancy

De AFM zet zich vanuit haar rol als toezichthouder in om te zorgen dat de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam wordt verbeterd.

Marktobservaties

De totale omzet van accountancy in Nederland steeg tussen 2015 en 2019 met 20,4 procent. Het aantal wettelijke controles is in dezelfde periode licht gedaald, van 20.854 naar 19.333. De vergoedingen hiervoor stegen met 26 procent van 839 miljoen euro in 2015 naar 1059 miljoen euro in 2019.

De omzet van de Big-4 accountantsorganisaties is tussen 2015 en 2019 gestegen van 633 miljoen euro naar 746 miloen euro (+18%). Het aantal wettelijke controles door de Big-4 is afgenomen, van 10.256 in 2015 naar 8020 in 2019 (-22%).

Interventies

Wij maken ons toezicht op de verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen efficiënter door jaarrekeningen met behulp van een algoritme te voorzien van een risicoscore. Dit vergroot de kans dat de AFM niks mist in het toezicht en bespaart tijd.

In 2020 heeft het kabinet, naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector, een breed pakket aan maatregelen aangekondigd om de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam te verbeteren. Die commissie was mede ingesteld naar aanleiding van ons rapport over kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector,

Kapitaalmarkten

In een markt die zich mede door brexit snel ontwikkelt, met veel nieuwe regelgeving en sterke groei in datagebruik, zet de AFM in op een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag

Marktobservaties

De Nederlandse kapitaalmarkten zijn tussen 2013 en 2020 een stuk diverser geworden. Vooral de groei valt op van beleggingsondernemingen voor eigen rekening (van 8 naar 37) en handelsplatformen (van 3 naar 17). Brexit is hierachter de grote drijfkracht.

Interventies

De MiFID II/MiFIR wetgeving die in 2018 van kracht werd, vroeg een grote investering van marktpartijen en van de AFM. Aan de ene kant creëren data-verplichtingen dus kosten, maar aan de andere kant maakt de analyse van de data het toezicht slimmer, efficiënter en de markt schoner.

Een voorbeeld van de positieve effecten van MiFIR is het terugdringen van marktmisbruik.

Assetmanagement

De AFM houdt toezicht op een groeiende sector

Marktobservaties

Het totaal collectief belegd vermogen in de Nederlandse fondsensector onder ons toezicht is tussen 2013 en 2019 met ongeveer 50 procent gegroeid, van 600 naar 900 miljard euro. Ook het aantal asset managers met een vergunning groeit.

Interventies

Onder meer de Europese wetgeving AIFMD zorgde ervoor dat een grote nieuwe groep ondernemingen onder het toezicht van de AFM kwam. Beheerders en bewaarders die al onder ons toezicht stonden, kregen een nieuw type vergunning. De nieuwe vergunning kent zwaardere vereisten. Wij hebben een deel van hen getoetst aan deze zwaardere vereisten. We boden de markt bovendien meer guidance en deelden good practices, onder andere op het gebied van uitbesteding. Dit heeft ervoor gezorgd dat het totale niveau van de markt is verhoogd. Ook MiFID II en de Wwft hebben grote impact op de markt, zowel voor beheerders van beleggingsinstellingen als beleggingsondernemingen.

Op het gebied van duurzaamheid boden we beleggings­ondernemingen en beheerders handvatten bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. Deze handvatten zijn toegelicht in een brief aan de sector. Hiermee willen we bijdragen aan de invoering van de nieuwe duurzaamheidsregels en het verder verhogen van de kwaliteit van de sector.

Deel deze pagina