Onze kosten in perspectief

De AFM hecht veel waarde aan transparantie en we laten graag zien wat wij doen met het geld dat wij tot onze beschikking hebben gekregen.

Daarom maken wij inzichtelijk hoe onze kosten zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Ook maken we duidelijk welke externe ontwikkelingen en interne keuzes aan de ontwikkeling van de kosten ten grondslag liggen.

Ontwikkelingen


De maatschappij heeft hogere verwachtingen van toezicht en de omvang en complexiteit van het toezichtsveld zijn toegenomen

Begroting


Onze begroting is beperkt gestegen, waarbij een belangrijk deel van de extra kosten zijn opgevangen door efficiency-maatregelen

Heffingen per toezichtgebied


Het wegvallen van de overheidsbijdrage heeft de meeste invloed gehad op de groei van de heffingen van het doorlopend toezicht

Perspectief per toezichtgebied


Wij hebben de afgelopen jaren op elk toezichtgebied impact gehad

Deel deze pagina