Interview

'Sneller innoveren, dat is wat iedereen bezig houdt'

Harold Mahadew (Verbond van Verzekeraars) pleit voor meer samenwerking rondom digitalisering

Harold Mahadew is senior beleidsadviseur distributie en verkoop bij het Verbond van Verzekeraars en verantwoordelijk voor innovatiebeleid. We treffen hem op het juiste moment voor een gesprek over digitalisering.

Een dag voor het interview is Mahadew teruggekeerd uit Amerika. Daar heeft hij InsurTech Connect bijgewoond, het grootste congres ter wereld over de toekomst van de verzekeringsbranche.

‘Je merkt dat iedereen, tot in Afrika aan toe, probeert uit te vinden hoe om te gaan met artificial intelligence (AI) en veranderend klantgedrag. Wat ik vooral heb meegenomen is dat samenwerking met startups daarin de nieuwe norm aan het worden is. Sneller innoveren, sneller nieuwe vormen van dienstverlening op de markt brengen, dat is wat iedereen bezig houdt. En daar is ook in Nederland meer ruimte voor nodig.’

'Het zou heel mooi zijn als we één centrale innovatie hub creëren’

Problematische schuldenlast

Centrale hub

Mahadew pleit voor een omgeving in Nederland waarin innovaties sneller tot stand kunnen komen. En daarvoor is ook een goede samenwerking met en tussen toezichthouders nodig.

‘Ik vind de InnovationHub van DNB en de AFM daar een goed voorbeeld van, maar waarom zitten de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt daar niet ook in? Het zou heel mooi zijn als we één centrale hub creëren waarbinnen veilig kan worden geëxperimenteerd. Als digitalisering daardoor tot bloei komt, is dat in ieders belang.’

Hoewel Mahadew het liefst focust op de voordelen die digitalisering met zich mee kan brengen, zoals betere toegankelijkheid en lagere kosten, is hij zich ook bewust van de uitdagingen. ‘Verzekeraars denken heel goed na over hoe zij nieuwe technologieën inzetten en vanuit het Verbond is veel aandacht voor de ethische aspecten en het betrouwbaar omgaan met data. Daarin willen wij beleidsmatig ook onze verantwoordelijkheid nemen. En hierin is het ook weer belangrijk om de dialoog aan te blijven gaan met toezicht en consumentenorganisaties. Digitalisering gaat snel en we willen allemaal kijken hoe we dat het beste kunnen inpassen. In die doelstelling verschillen we niet.’

Grenzen vervagen

Mahadew is blij dat in Trendzicht ook toezichtarbitrage aan bod komt. ‘Digitalisering zorgt ervoor dat grenzen vervagen. Het is een potentieel risico dat nieuwe partijen de Nederlandse markt betreden vanuit EU-lidstaten waar regelgeving anders is geregeld dan wij in Nederland gewend zijn. Het zou mooi zijn als we door goede samenwerking tussen toezichthouders een gelijk (Europees) speelveld kunnen blijven garanderen.’

Deel deze pagina