Goed toezicht begint bij goed inzicht

Voor goed toezicht is het cruciaal om de belangrijkste trends en risico’s in de financiële sector op tijd te zien en te begrijpen. Alleen dan kunnen we ons inzetten voor eerlijke en transparante financiële markten en bijdragen aan duurzaam financieel welzijn.

In Trendzicht 2020 belichten we de belangrijkste trends die van invloed zijn op de wijze waarop de AFM toezicht houdt. Voor ons zijn dat de ‘big five’: digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, politieke onzekerheid en de overgang naar een duurzame economie en samenleving. Deze trends vormen de basis voor drie toezichtthema’s en diepere analyses.

Binnen het thema ‘kwetsbaarheden in de financiële positie van huishoudens’ kijken we naar de risico’s van aflossingsvrije hypotheken. Veel van deze aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af. Een moment dat voor veel mensen samenvalt met pensionering en het verlies van hypotheekrenteaftrek.

Nu is het moment om dat dreigend financieel risico tegen te gaan door de juiste maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het opbouwen van eigen vermogen of naar een oplossing te zoeken met de hypotheekaanbieder.

Vanuit het thema ‘stabiele kapitaalmarkten post-brexit’ blikken we vooruit op de IBOR-transitie. Het is de kunst om nieuwe referentierentes zo soepel mogelijk te introduceren met zo min mogelijk financiële, juridische en operationele impact op het financiële systeem. Dat is nog een flinke klus.

Tenslotte kijken we als onderdeel van het thema digitalisering naar de risico’s van digitalisering in de retail dienstverlening. Deze digitalisering biedt zeker ook kansen, maar we moeten ervoor waken dat het geboden gemak niet leidt tot nieuwe risico’s voor consumenten.

Alle analyses in Trendzicht 2020 worden opgenomen en uitgewerkt in onze meerjarenstrategie 2020-2022 en onze Agenda 2020, die in januari worden gepresenteerd.

Hanzo van Beusekom

Waarnemend bestuursvoorzitter AFM

Deel deze pagina