Accountancy

Gelijke en correcte informatie voor marktdeelnemers is een cruciale voorwaarde voor eerlijke en transparante financiële markten. Daarom houdt de AFM toezicht op (niet-)financiële verslaggeving en de controle daarop door accountantsorganisaties.

Uitgelicht risico: relevantie en scope verslaggeving en controle

Klik op onderstaande risico's voor meer informatie en om te zien hoe zij zich ontwikkelen

image

Nieuwe eisen verslaggeving

De aandacht in de sector moet verdeeld worden over veel gelijktijdige veranderingen.

image

Fraude bij ondernemingen

De economische druk in de nasleep van de coronacrisis in combinatie met grotere onzekerheid over de cijfers zorgt voor een verhoogd risico op fraude.

image

Marktstructuur

In de structuur van de accountancysector kunnen mogelijke negatieve prikkels zitten.

image

Beheersing bedrijfsvoering

Ook accountants­­orga­ni­saties zelf veranderen door digitalisering, en dat kan risico’s opleveren voor de bedrijfsvoering.

image

Integriteit

Een doorlopende zorg is de betrokkenheid van accountantsorganisaties bij integriteitsincidenten, zoals corruptie, bij hun controlecliënten.

image

Relevantie en scope verslaggeving en controle

Om in de informatiebehoefte van beleggers te blijven voorzien moet de scope van de verslaggeving en de accountantscontrole steeds breder worden.

Deel deze pagina