Assetmanage­ment

Ons toezicht op een duurzaam, toekomstbestendig bedrijfsmodel van vermogensbeheerders beschermt beleggers en consumenten die direct of indirect geld bij hen hebben ondergebracht.

Breng de échte prijzen in rekening

Klik op onderstaande risico's voor meer informatie en om te zien hoe zij zich ontwikkelen

image

Strategie marktpartijen

Individuele partijen zijn de laatste jaren genoodzaakt om zich strategisch te herpositioneren, waardoor marktconcentratie is toegenomen.

image

Duurzaamheid

De toenemende aandacht voor duurzaamheid maakt het aantrekkelijker om duurzame assets te kopen en verkopen. Maar vaak is onduidelijk hoe duurzaam die assets echt zijn.

image

Waardering assets

Bij het waarderen van assets kunnen afwijkingen optreden, waardoor directe of indirecte schade ontstaat bij partijen.

image

Renteschokken in derivaten­markten

Bij derivatenportefeuilles die gebruikt worden voor het hedgen van het renterisico speelt een liquiditeitsrisico.

image

Bedrijfsvoering en uitbesteding

Het belang van uitbesteding binnen de assetmanagement-sector neemt toe, maar er worden te weinig effectieve beheersmaatregelen toegepast.

image

Technologie

Het gebruik van AI en (handels)algoritmes vraagt om transparantie richting de beleggers.

image

Witwassen

Nu de banken hun rol als poortwachter verder vormgeven bestaat de kans dat het risico op witwassen zich verplaatst.

Deel deze pagina