Kapitaalmarkten

Goed functionerende kapitaalmarkten zijn een belangrijk onderdeel van eerlijke en transparante financiële markten. Problemen op de kapitaalmarkten kunnen grote groepen consumenten raken. Bijvoorbeeld via lager rendement op hun beleggingen, hogere rente op leningen of doordat zij niet over hun geld kunnen beschikken op het moment dat dat nodig is.

'Een oplossing tegen ondoorzichtige beursinformatie'

Klik op onderstaande risico's voor meer informatie en om te zien hoe zij zich ontwikkelen

image

Efficiënte marktwerking

Efficiënte marktwerking staat onder druk door groeiende handel buiten de belangrijkste, transparante en prijsvormende platforms.

image

Datakwaliteit

Datakwaliteit en de toegankelijkheid van data voor marktspelers en markttoezicht schieten vaak tekort.

image

Algoritmes

Algoritmes nemen steeds vaker complexe vormen aan, waardoor samenhang niet altijd goed kan worden overzien.

image

Post-brexit

Brexit kan leiden tot een ineffectievere aanpak van grensoverschrijdende toezichtvraagstukken en daarmee tot risico’s.

image

Marktmanipulatie via sociale media

Social media kunnen werken als nieuwe coördinatieplatformen voor marktmanipulatie.

image

Nieuwe beleggings­producten

In de zoektocht naar rendement stappen beleggers in nieuwe, hoog-volatiele en onzekere financiële beleggingsproducten.

Deel deze pagina