Werkwijze

Zo bepalen wij het best passende handhavingsinstrument

Om het best passende handhavingsinstrument te bepalen, kijken we eerst naar het doel en het gewenste effect. We hebben samen met DNB een handhavingsbeleid opgesteld, dat inzicht geeft in de uitgangspunten en factoren die richtinggevend zijn bij het bepalen van de inzet van onze handhavingsinstrumenten.

Daarbij beoordelen we onder andere de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en compliance-gerichtheid. Bij het laatste punt is de houding van een partij belangrijk. Neemt die uit zichzelf zijn verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het zelf melden van een overtreding en proactief herstel en informeren/compenseren van benadeelden, of is druk van de AFM nodig? We beoordelen per geval wat het beste instrument is om het gewenste effect te bereiken en bekijken daarnaast welke capaciteit en mogelijke doorlooptijd vanwege de vereiste zorgvuldigheid daarmee gemoeid is en of dit de keuze anders maakt.

Deel deze pagina