Accountancy

‘Een goede wettelijke controle doe je niet voor de AFM’

Marlies de Vries (kwartiermaker Toekomst Accountancysector) over duurzame verbetering binnen de accountancy

Accountancy

‘Een goede wettelijke controle doe je niet voor de AFM’

Marlies de Vries (kwartiermaker Toekomst Accountancysector) over duurzame verbetering binnen de accountancy

Marlies de Vries is Kwartiermaker Toekomst Accountancysector namens het ministerie van Financiën. De kwartiermakers zijn door minister Hoekstra benoemd om kabinetsaanbevelingen aan te jagen voor de duurzame verbetering van wettelijke controles van accountants­organisaties. Waar hoopt zij dat de accountancysector eind 2021 staat?

‘Het is nu nog moeilijk te zeggen waar de accountancysector aan het einde van het jaar staat. Maar ik hoop van harte dat de sector een heel eind op weg is. De sector werkt daar al jaren heel hard voor. Dat krijgen Chris Fonteijn (de andere kwartiermaker, red.) en ik ook mee bij de gesprekken die we voeren.

Gesprek op gelijke voet Zo waren we vorig jaar op een bijeenkomst bij de AFM waarbij zij en de OOB-accountantskantoren een goed, open gesprek met elkaar voerden. Die dialoog, die relatie tussen toezichthouder en sector, is weleens anders geweest. Dat spanningsveld is er nog steeds. Maar de stappen die inmiddels zijn gezet, maken het mogelijk om binnen die gezagsrelatie een gesprek op gelijke voet met elkaar te voeren. Als kwartiermakers moedigen we dat aan.

Spiegel voorhouden De uitkomsten van het onderzoek naar de kwaliteitsslag door de OOB-accountantsorganisaties zijn natuurlijk belangrijk. Maar ik ben ook erg geïnteresseerd in het proces eromheen. Hoe wordt er door de sector mee omgegaan? Dat dragen we ook als kwartiermakers uit. We voeren veel gespreken met accountantsorganisaties en dan proberen we ze een spiegel voor te houden. Wat wil de gebruiker van verslaggeving en de controle daarop? Wat wil de buitenwereld?

Nadruk op cultuur Een rode draad is ons werk is dan ook de nadruk op de cultuur binnen accountantsorganisaties. De AFM heeft daar als toezichthouder gelukkig ook veel aandacht voor. Dat is bevorderlijk voor het agenderen van dit thema binnen de sector.

Lerend vermogen Wat ik dan vooral graag zou zien, is dat het lerend vermogen binnen accountantsorganisaties hoog is. Dat ze zelf weten hoe ze zaken aan moeten pakken, wat ze met feedback doen. Als ze alleen checklists afwerken, staan ze daar mogelijk minder bij stil. Maar een controle doe je niet om de AFM blij te maken. Het gaat om een goede audit. Accountants moeten daarom oppassen dat hun kritisch vermogen niet wegvalt. Ze moeten vragen blijven stellen, blijven innoveren en zich niet te snel laten beperken door alles wat niet mag. Ze moeten dan juist de vraag stellen: wat kan dan wel?

Eigen rol En als de onderzoeksresultaten van de AFM straks tegenvallen? Dan gaat het erom hoe je daarmee omgaat. Dat geldt voor de sector én voor de toezichthouder, ieder vanuit zijn eigen rol. Maar als je kijkt naar waar de sector vandaan komt en de stappen die gezet worden, verwacht ik dat de AFM en de sector dat op een eenzelfde positieve, constructieve wijze doen.’

‘Hoop dat we de effecten van hun kwaliteitsslag zullen zien’

Ilse Janssen (AFM) over ons nieuwe onderzoek naar de kwaliteitsslag bij de grote accountantsorganisaties

‘Algoritmisch handelen van handelshuizen moet veilig verlopen’

Matthijs Pars (APT) over liquiditeit én een tip voor de AFM

Deel deze pagina

Meer weten?