#kapitaalmarkten #invloedrijk #blog

Een stap in de groene richting

AFM'er Fatiha Rkhaoui over meer transparantie in prospectussen van groene obligaties

#kapitaalmarkten #invloedrijk #blog

Een stap in de groene richting

AFM'er Fatiha Rkhaoui over meer transparantie in prospectussen van groene obligaties


'Wij pleiten in de position paper voor het opnemen van aanvullende informatie als een uitgevende instelling een obligatie-uitgifte als 'groen' kwalificeert.'

Klimaatverandering, energietransitie en een duurzame economie domineren het maatschappelijke debat. Groene obligaties kunnen de transitie naar een duurzamere economie helpen realiseren. Meer transparantie in het prospectus van groene obligaties helpt de markt volwassen te maken. De AFM pleit daarvoor in een position paper.

De Europese Commissie ziet de ontwikkeling van de groene obligatiemarkt als een essentiële bouwsteen voor verduurzaming van de financiële sector. Groene obligaties spelen een belangrijke rol in de financiering van projecten voor de energietransitie. Europa is wereldwijd koploper van deze markt en Nederlandse overheden en bedrijven staan in de top vijf bij de uitgifte van groene obligaties.

Europese norm

In de zomer van 2019 kwam het langverwachte voorstel van de Europese Commissie voor een uniforme Europese norm voor groene obligaties: de EU Green Bond Standard (onderdeel van het Action Plan for Sustainable Finance). Hiermee wil de commissie de werking van de obligatiemarkt verbeteren door: meer transparantie, integriteit, consistentie en vergelijkbaarheid van groene obligaties.

Dankzij de EU Green Bond Standard kunnen duurzame investeerders de ‘groenheid’ van obligatie uitgiftes en hun impact beter beoordelen en monitoren. Wie groene obligaties uitgeeft is echter niet verplicht om zich aan de norm te houden. Zo bestaat het risico dat groene obligaties worden uitgegeven, zonder dat hiermee duurzame projecten worden gefinancierd. Ook bekend als greenwashing.

Position paper

Binnen de werkkamers van de Europese toezichthouder ESMA werken we nauw samen met de Franse toezichthouder AMF. Naar aanleiding van het intensieve contact hebben de Fransen ons in 2019 gevraagd om gezamenlijk een position paper te schrijven, in reactie op de EU Green Bond Standard. Duurzaamheid is ook voor de AMF een belangrijk aandachtsgebied in het toezicht. De position paper is mede in samenwerking met het AFM-project Sustainable Bonds onder leiding van Jurgen Veenker tot stand gekomen.

De position paper pleit voor meer transparantie in prospectussen van groene obligaties door de prospectusregelgeving aan te passen. De groene normen, zoals voorgesteld in de standaard, zijn een stap in de goede richting. Het kan ertoe gaan leiden dat investeerders bepaalde transparantie zullen afdwingen. Wij vinden dit echter nog vrijblijvend en zien de informatie-eisen graag een formelere status krijgen in het prospectus. Dit waarborgt uniformering en harmonisatie, vermijdt verschillen en biedt marktdeelnemers meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

Meer transparantie

Concreet pleiten wij met de AMF in de position paper voor het opnemen van aanvullende informatie als een uitgevende instelling een obligatie-uitgifte als 'groen' kwalificeert. Het prospectus moet informatie bevatten over de doelbestemming van geïnvesteerd geld, de projectselectie en het beheer van de opbrengsten. Aanvullende informatievereisten zouden ook moeten bestaan met betrekking tot het rapporteren over het gebruik van de opbrengsten en het laten verifiëren hiervan door een derde partij. Daarnaast is het nog onduidelijk of uitgevende partijen zich tijdens de looptijd van de obligatie zullen houden aan de groene standaarden.

Deze aanvullende informatievereisten zouden opgenomen kunnen worden in een nieuw, specifiek building block voor groene obligaties. De specifieke informatie biedt beleggers meer transparantie, zorgt voor beter toezicht en helpt de snel groeiende markt voor groene obligaties tot volwassenheid te brengen. Een 'strenge houding' gericht op de bescherming van investeerders is de volgende stap in de groene richting. Het stelt beleggers in staat betere beleggingsbeslissingen te nemen en stimuleert op de lange termijn de ontwikkeling van de markt voor groene obligaties in de Europese Unie.

Naam

Fatiha Rkhaoui

Functie

Toezichthouder

Taken

Ik houd me bezig met toezicht op prospectussen. Daarnaast vertegenwoordig ik de AFM in diverse ESMA-werkkamers over prospectustoezicht.

Structureel beter toezicht valt of staat met data

Mehtap Kiliç over het verbeteren van ons toezicht op de commodity-derivatenmarkt.

Toezicht op innovatie

René Geerling over hoe de AFM toezicht houdt op innovatie. Bijvoorbeeld met de InnovationHub.

Deel deze pagina